Object

Title: The conception of social risk in Polish social insurance law ; Koncepcja ryzyka socjalnego w polskim prawie ubezpieczeń społecznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The conception of social risk in Polish social insurance law  
Koncepcja ryzyka socjalnego w polskim prawie ubezpieczeń społecznych

Creator:

Antonów, Kamil

ORCID:

0000-0001-5669-0272

Subject and Keywords:

social risk   insurance risk   insurance event   insurance coverage   social insurance law  
ryzyko socjalne   ryzyko ubezpieczeniowe   zdarzenie ubezpieczeniowe   ochrona ubezpieczeniowa   prawo ubezpieczeń społecznych

Abstract:

The outline of the concept of social risk in Polish social insurance law has been created using the American (economic) approach toward insurance risk theory that perceives this term in a category of a risk, regarded as a cause of real incidents. As aconsequence, the idea of insurance protection is reduced to possessing mental comfort (a feeling of material safety) ensured by the sheer fact of being insured, therefore assuming and bearing risk by the social insurance authority, and not possible payment of benefits, is considered a mutual contribution for unconditionally paid social insurance premiums. Having the aforementioned in mind, the social risk should be examined not in relation to fulfilment of needs which takes place when the risk is materialized (the pecuniary contribution theory), but in a context of providing an insurance guarantee “in case” particular events occur (risk bearing theory).  
Zarys koncepcji ryzyka socjalnego w polskim prawie ubezpieczeń społecznych stworzono przy wykorzystaniu amerykańskiego (ekonomicznego) podejścia do teorii ryzyka ubezpieczeniowego ujmującego to pojęcie w kategoriach niebezpieczeństwa postrzeganego jako przyczyna realnych zdarzeń. W konsekwencji istota ochrony ubezpieczeniowej sprowadza się do odczuwania komfortu psychicznego (poczucia bezpieczeństwa materialnego) zapewnionego przez sam fakt ubezpieczenia. Tym samym za świadczenie wzajemne z tytułu bezwarunkowo opłacanej składki uważa się przejęcie i ponoszenie ryzyka przez ubezpieczyciela, a nie ewentualne wypłacenie świadczenia ubezpieczeniowego. Mając to na uwadze, ryzyko socjalne należy rozpatrywać nie od strony zaspokojenia potrzeb, jakie ono niesie, gdy się ziści (teoria świadczenia pieniężnego), lecz w kontekście świadczenia ubezpieczeniowej gwarancji „na wypadek” zajścia określonych zdarzeń (teoria ponoszenia ryzyka).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118350

DOI:

10.19195/0137-1134.123.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 11-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

67

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128847

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information