Object

Title: O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy

Alternative title:

On the implementation of social security in the provisions of the Labour Code

Creator:

Stopka, Karolina

ORCID:

0000-0003-1199-9350

Subject and Keywords:

social security   labour law   social risk   income security  
zabezpieczenie społeczne   prawo pracy   ryzyko socjalne   zabezpieczenie dochodu

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The study is a voice in the discussion on employersʼ rights regulated in the Labour Code, which constitute an exception to the strictly understood principle of reciprocity and equivalence ofemployment benefits. These rights were analysed from the perspective of social security, including social protection due to the employee under social insurance. The study contains conclusions as to the legitimacy of maintaining them in the Labour Code or their proper regulation.  

Opracowanie jest głosem w dyskusji na temat uprawnień pracownika unormowanych w kodeksie pracy stanowiących wyjątek od ściśle rozumianej zasady wzajemności i ekwiwalentności świadczeń ze stosunku pracy. Uprawnienia te poddano analizie z perspektywy zabezpieczenia społecznego, w tym ochrony socjalnej przysługującej pracownikowi w ramach ubezpieczenia społecznego, formułując wnioski co do zasadności utrzymania ich w kodeksie pracy lub właściwego ich ukształtowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110350   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.97

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 647-664

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

273

Number of object content views in PDF format

279

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121039

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information