Object

Title: Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy

Alternative title:

The issue of applying the provisions of the Civil Code to determine some consequences of the relationship between the payer and the insured from the pointof view of assuming the rationality of the legislator

Creator:

Babińska-Górecka, Renata

ORCID:

0000-0002-9893-3276

Subject and Keywords:

contribution payer   insured   civil law   social insurance law   assumption of the legislator’s rationality  
płatnik składek   ubezpieczony   prawo cywilne   prawo ubezpieczeń społecznych   założenie racjonalności prawodawcy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article analyses the problem of admissibility and legal grounds for the payer to claim from the insured the return of a part of the premium paid from the payer’s own resources, which according to the Act is financed by the insured. The study attempts to assess whether there is a gap in social insurance law in this case, or whether it can be based on another basis — by applying the provisions of the Civil Code on unjust enrichment or third party performance — to formulate an appropriate recourse claim of the contribution payer against the insured. Assumptions about the legislator’s linguistic and axiological rationality were made as a reference point for the considerations and interpretations of legal provisions.  
Artykuł poddaje analizie problem dopuszczalności oraz podstaw prawnych dochodzenia przez płatnika składek od ubezpieczonego zwrotu części zapłaconej składki ze środków własnych płatnika, którą w myśl ustawy finansuje ubezpieczony. W opracowaniu podjęto próbę oceny, czy mamy tu do czynienia z luką w prawie ubezpieczeń społecznych, ewentualnie czy można na innej podstawie — stosując przepisy kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu czy spełnieniu świadczenia przez osobę trzecią — formułować odpowiednie roszczenie regresowe płatnika składek względem ubezpieczonego. Punktem odniesienia prowadzonych rozważań oraz interpretacji przepisów prawnych uczyniono założenia o racjonalności językowej i aksjologicznej prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110344

DOI:

10.19195/0137-1134.120.91

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 561-572

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

8

Number of object content views in PDF format

8

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121033

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information