Object

Title: Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law ; Zależność od opieki długoterminowej jako „nowe” ryzyko w prawie krajowym i prawie Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law  
Zależność od opieki długoterminowej jako „nowe” ryzyko w prawie krajowym i prawie Unii Europejskiej

Creator:

Strban, Grega   Bagari, Sara

ORCID:

0000-0002-8369-9376   0000-0001-5853-3545

Subject and Keywords:

social risk   long-term care   reliance on long-term care   national law   EU law  
ryzyko socjalne   opieka długoterminowa   zależność od opieki terminowej   prawo krajowe   prawo Unii Europejskiej

Abstract:

There have always been people who cannot take care of their daily needs and are reliant on care. However, due to higher life expectancy and low birth rates, changes in lifestyle and increased mobility, reliance on long-term care is becoming a general risk in life. Therefore, it must be provided with social protection. In this respect, the criteria for shaping the (new) social risk of reliance on long-term care are also fulfilled. Although different benefits are already provided within different parts of the social security system, the paper discusses that the best option is to define reliance on long-term care as an independent social risk. Furthermore, we must ensure that providing long-term care will not turn out to be a double social risk. The issue has to be addressed at the national and at the EU level.  
Od zawsze istnieli ludzie, którzy nie mogli zadbać o swoje codzienne potrzeby i polegali na opiece innych osób. Jednak ze względu na oczekiwaną większą długość życia i niski wskaźnik urodzeń zmiany w sposobie życia i zwiększoną mobilność, poleganie na opiece długoterminowej staje się powszechnym ryzykiem życiowym. Stąd też konieczność zapewnienia określonej ochrony socjalnej. Pod tym względem kryteria ukształtowania (nowego) ryzyka socjalnego zależności od opieki długoterminowej są spełnione. Choć różnorodne świadczenia są już przewidziane w różnych działach systemu zabezpieczenia społecznego, najlepszym rozwiązaniem, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest zdefiniowanie zależności od opieki długoterminowej jako niezależnego ryzyka społecznego. Ponadto należy zadbać, aby długoterminowa opieka nie okazała się podwójnym ryzykiem społecznym. Problem ten należy rozwiązać na szczeblu krajowym i unijnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118355

DOI:

10.19195/0137-1134.123.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 87-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128852

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information