Object

Title: Role of Non-governmental Organizations as Institutions Ensuring Participation of Persons with Visual Disability in Physical Activity ; Znaczenie organizacji pozarządowych jako instytucji zapewniających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w aktywności fizycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Role of Non-governmental Organizations as Institutions Ensuring Participation of Persons with Visual Disability in Physical Activity  
Znaczenie organizacji pozarządowych jako instytucji zapewniających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w aktywności fizycznej

Alternative title:

Role of Non-governmental Organizations as Institutions Ensuring Participation of Persons with Visual Disability in Physical Activity

Creator:

Tikhonov, Andrey

ORCID:

0000-0001-9391-1003

Subject and Keywords:

visual disability   non-governmental organizations   physical activity  
niepełnosprawność wzrokowa   organizacje pozarządowe   aktywność fizyczna

Abstract:

Impairment of a sensory channel of sight is a great challenge for a person and it can jeopardize quality of life. Visual impairments affect functioning of a whole human organism along with social functioning. If there is no appropriate and individualized rehabilitation a person can face deterioration of health. Physical activity is an effective and necessary means of regaining self-sufficiency and integration. Different antidiscrimination Polish pieces of legislation ensure participation of persons with visual disabilities in physical activities. Non-governmental organizations play an important role in realizing rights of blind and low-vision people to participate in physical activities.  

Uszkodzenie sensorycznego kanału wzroku stanowi wielkie wyzwanie dla człowieka i może zagrażać jakości jego życia. Niepełnosprawność wzrokowa wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i na sposób funkcjonowania społecznego. W wypadku braku odpowiedniej i zindywidualizowanej rehabilitacji osoba niewidoma może mieć do czynienia z pogorszeniem stanu zdrowia. Aktywność fizyczna jest skutecznym i koniecznym środkiem przywracania sprawności i integracji. Akty prawne w polskim ustawodawstwie antydyskryminacyjnym gwarantują osobom z niepełnosprawnością wzrokową uczestnictwo w aktywności fizycznej. Organizacje pozarządowe mają wielkie znaczenie w realizacji założeń polityki społecznej wobec osób niewidomych i słabowidzących.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118609   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.127

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

582

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128156

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information