Object

Title: Education for the everyday life and the future – examples of innovative solutions of organizing supporting the education ; Edukacja dla codzienności i przyszłości – przykłady innowacyjnych rozwiązań organizowania wspierania edukacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Education for the everyday life and the future – examples of innovative solutions of organizing supporting the education  
Edukacja dla codzienności i przyszłości – przykłady innowacyjnych rozwiązań organizowania wspierania edukacji

Creator:

Bojarska, Natalia   Florek, Anna

Subject and Keywords:

education   innovation   non-governmental organizations   personalization   school  
edukacja   innowacje   organizacje pozarządowe   personalizacja   szkoła

Abstract:

An attractive school, which performs the role of the local centre of activity and takes care of needs of a child, develops passion and interests, is the answer to challenges of the changing world and needs of the job market. Involvement of non-governmental organizations in actions supporting the education can cause such effects. As a result of research carried out by Good Education Society as a part of the project „Cooperation for good education”, financed by the PZU Foundation, analysis of various educational solutions implemented in schools and non-governmental organizations operating in the area of education was performed. Applied educational solutions are pointing at essential direction of the innovation in the education – recognizing the subjectivity of the young man and the individualization of action directed at him. They are aimed at creating environment and possibilities not only for the intellectual development but also for developing personal, interpersonal an cross-cultural competence useful in the life.  

Atrakcyjna szkoła, która pełni rolę lokalnego centrum aktywności, dba o potrzeby dziecka, rozwija pasję i zainteresowania, jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się świata i potrzeb rynku pracy. Zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania wspierające edukację może spowodować takie efekty. W wyniku badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja w ramach projektu „Współpraca na rzecz dobrej edukacji”, finansowanego przez Fundację PZU, przeprowadzono analizę różnych rozwiązań edukacyjnych wdrażanych w szkołach i organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji. Zastosowane rozwiązania wskazują na istotny kierunek innowacji w edukacji – uznanie subiektywności młodego człowieka i indywidualizację działań ukierunkowanych na niego. Mają one na celu stworzenie środowiska i możliwości nie tylko do rozwoju intelektualnego, lecz także dla rozwijania osobistych, interpersonalnych i międzykulturowych kompetencji przydatnych w życiu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89353   ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.230

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 283-292

Rights holder:

Copyright by Natalia Bojarska   Copyright by Anna Florek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

165

Number of object content views in PDF format

196

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94683

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information