Object

Title: Importance of public database in a fight with tax frauds – chosen examples ; Znaczenie publicznych baz jawnoźródłowych w walce z oszustwami podatkowymi – wybrane przykłady

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Importance of public database in a fight with tax frauds – chosen examples  
Znaczenie publicznych baz jawnoźródłowych w walce z oszustwami podatkowymi – wybrane przykłady

Alternative title:

Importance of public database in a fight with tax frauds – chosen examples

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna   Piotrowska, Iwona   Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-9812-2118   0000-0002-8361-4010   0000-0003-0977-0960

Subject and Keywords:

open information source   business activity registers   tax frauds   VAT tax  
otwarte źródła informacji   rejestry działalności gospodarczej   oszustwa podatkowe   podatek VAT

Abstract:

Performing a business activity is hazardous because of the possibility of unconscious participation in tax frauds of a carousel type. The risk of starting a business cooperation with a potential tax fiddler may be partially limited by using information that is enclosed in public database created by governmental institutions (e.g. Ministry of Justice of UE) union institutions (/European Commission) and international organizations in the subject area of non-profit (EBRA). This article gives a proposal of so called short list of foreign public databases which are available on-line and may be used to verify foreign trading partners as to avoid any accusations of lack of due diligence and deliberate participation in tax fraud. Among the proposed databases there are registers available on the Internet: Open- Corporates (The Open Database of The Corporate World), European portal „e-Sprawiedliwość” (it includes a list of business activity in all European Union countries and some registers of insolvency and business bankruptcy) and The European Business Registry Association – EBRA. In economic practice it is advisable to check a tax payer status in VIES ‒ VAT Information and Exchange System.  

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest dużym ryzykiem, które wynika z możliwości nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych między innymi o charakterze karuzelowym. Ryzyko podjęcia współpracy biznesowej z potencjalnym oszustem można częściowo ograniczyć, wykorzystując informacje zamieszczone w publicznych bazach prowadzonych przez instytucje rządowe (np. ministerstwa sprawiedliwości państw członkowskich UE), instytucje unijne (Komisja Europejska) czy organizacje międzynarodowe działające w przedmiotowym zakresie jako organizacje non-profit (EBRA). Artykuł zawiera propozycję tzw. krótkiej listy zagranicznych publicznych baz jawnoźródłowych dostępnych w trybie on-line, które mogą zostać wykorzystane do weryfikacji zagranicznych kontrahentów celem uniknięcia zarzutu braku dochowania należytej staranności i świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Wśród proponowanych baz rejestrów jawnoźródłowych wskazano w artykule bazy dostępne w sieci Internet dostępne on-line: OpenCorporates (The Open Database of The Corporate World), europejski portal „e-Sprawiedliwość” (w jego ramach rejestry działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i niektóre rejestry niewypłacalności i upadłości) i baza Europejskiego Stowarzyszenia Rejestrów Przedsiębiorstw (The European Business Registry Association ‒ EBRA). Ponadto w praktyce gospodarczej zaleca się sprawdzenie statusu podatnika w podatku od towarów i usług w systemie VIES (VAT Information and Exchange System).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118539   ISBN 978-8366601-22-2 (druk)   ISBN 978-8366601-23-9 (online)

DOI:

10.34616/23.20.096

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

274

Number of object content views in PDF format

276

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128088

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information