Object

Planned object

Title: The use of cryptocurrencies for tax evasion and tax fraud

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The use of cryptocurrencies for tax evasion and tax fraud

Creator:

Srokosz, Witold

Subject and Keywords:

tax evasion   tax fraud   cryptocurrencies   bitcoin   VAT   Personal Income Tax   Corporate Income Tax  
kryptowaluty   uchylanie się od opodatkowania   oszustwo podatkowe   bitcoin   VAT   podatek dochodowy od osób fizycznych   podatek dochodowy od osób prawnych

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

The article covers the issue of the use of cryptocurrencies (eg. Bitcoin) to evade taxes and commit tax frauds. Therefore, it describes the features of cryptocurrency system, which facilitates tax evasion and tax fraud, and in general lists the types of taxes where cryptocurrencies can be used for such purposes. Nevertheless, the most important aim of this article is to analyze the use of cryptocurrencies to hide income from legal and illegal sources, taking into account the difficulties in the interpretation of the provisions relating to Personal Income Tax and Corporate Income Tax and to point out the controversy over the legal classification of payments in cryptocurrencies on the basis of the rules governing VAT  

Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania kryptowalut (np. bitcoina) do uchylania się od opodatkowania i dokonywania oszustw podatkowych. Wskazuje zatem cechy systemu kryptowaluty, które sprzyjają uchylaniu się od opodatkowania (tax evasion) i oszustwom podatkowym (tax fraud) oraz ogólnie wymienia rodzaje podatków, w których kryptowaluty mogą być wykorzystywane do takich celów. Najważniejszym jednak celem artykułu jest analiza wykorzystania kryptowalut do ukrywania przychodu z legalnych i nielegalnych źródeł z uwzględnieniem problemów interpretacyjnych dotyczących przepisów PIT oraz CIT oraz szczególne zwrócenie uwagi na kontrowersje dotyczące prawnej kwalifikacji płatności w kryptowalutach na gruncie przepisów regulujących podatek VAT

Contributor:

Marková, Hanna. Rec.   Sagan, Stanisław (1951- ). Rec.   Suchoza, Jozef. Red.

Detailed Type:

rozdział

Bibliographic citation:

Daňové právo vs. daňové podvody a daňové uniky : nekonferenčný zbornik vedeckých prác. D. 2 = Tax law vs. tax frauds and tax evasion : non-conference proceedings of scientific papers. Vol. 2 / Vladimir Babčák, Anna Románová, Ivana Vojniková (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Pravnicka Fakulta, 2015. - S. 253-263. ISBN 9788081523045

Source:

Daňové právo vs. daňové podvody adaňové úniky https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_2.pdf

Language:

pol   eng

Rights holder:

Copyright by Witold Srokosz

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82311

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information