Object

Title: Elementy białego wywiadu na usługach administracji podatkowej w walce z oszustwami podatkowymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elementy białego wywiadu na usługach administracji podatkowej w walce z oszustwami podatkowymi

Creator:

Piotrowska, Iwona   Ćwiąkała-Małys, Anna

Subject and Keywords:

VAT tax   open-source intelligence   tax fraud  
otwarte źródło informacji   biały wywiad   VAT   oszustwo podatkowe

Abstract:

One of the problem of tax administration is a struggle with tax frauds mainly in the area of VAT tax. The aim of indicating different types of verification of tax payers that may be involved in tax frauds a Financial Ministry has created a document of a directive type for tax organs. The methodology embraced in this document should help to evaluate entities with proper diligence in the area of risk evaluation (tax) used in VAT tax scope. Guidelines – in a quite comprehensive part – refer to verifying activities described as open-source intelligence or info brokering. The aim of this article is to present an idea of open-source intelligence, popular sources of gathering reliable information about entities and the possibilities of its usage for evaluating a risk of implication in tax frauds.  

Problemem większości administracji podatkowych jest walka z oszustwami podatkowymi głównie występującymi w obszarze podatku VAT. Celem wskazania sposobów weryfikacji podatników mogących uczestniczyć w oszustwach podatkowych resort finansów opracował dokument o charakterze „wytycznych” dla organów podatkowych. Zawarta w dokumencie metodologia ma ułatwić ocenę podmiotów w zakresie dochowania należytej staranności w ocenie ryzyka (podatkowego) wykorzystania w oszustwie w zakresie podatku VAT. Wytyczne ‒ w dość obszernej części ‒ odwołują się do czynności weryfikacyjnych określanych mianem „białego wywiadu” lub infobrokeringu. Celem artykułu jest przestawienie idei białego wywiadu, popularnych źródeł pozyskiwania rzetelnych informacji o podmiotach oraz możliwości ich wykorzystania dla potrzeb oceny ryzyka uwikłania w oszustwa podatkowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94094   ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Ćwiąkała-Małys   Copyright by Iwona Piotrowska

Object collections:

Last modified:

Jun 6, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

772

Number of object content views in PDF format

998

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101304

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information