Object

Title: Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą

Alternative title:

Legal structure of supervision over regulated business activity

Creator:

Borkowski, Andrzej

ORCID:

0000-0002-7980-9835

Subject and Keywords:

regulated business activity   supervision   register of regulated business activity   entrepreneur  
regulowana działalność gospodarcza   nadzór   rejestr działalności regulowanej   przedsiębiorca

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

This work contemplates the special legal character of supervision, which is as an expression of the rationing role of the state in relation to the regulated business activities. The supervision carried out by an administrative body which operates a register of regulated business activity is exercised over an entrepreneur who performs such regulated activity. The supervision is therefore of an on-going character. Any decision prohibiting the entrepreneur from performing regulated business activity should be a consequence of making an assessment that performance of such activity will breach the norms of the material law. The supervisory role is therefore particularly connected with verifying the legality of operating a business. The legal capacity to perform supervision vested with the registry bodies serves to fulfi l the purpose of supervision. That purpose is to ensure the entrepreneurs will observe legal requirements for performing a particular regulated business activity. However, that purpose is not to ration the business activity in a typical manner, in particular through creatively doling out permits for performing specific activities, and therefore its purpose is not to decide how many entities may operate on the market in a given sector.  
Artykuł został poświęcony szczególnemu charakterowi prawnemu nadzoru, stanowiącego wyraz reglamentacyjnej funkcji państwa w stosunku do regulowanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wykonujący tę działalność podlegają nadzorowi ze strony organów prowadzących rejestry działalności regulowanej. Nadzór nad tą działalnością ma charakter ciągły. Decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej powinna być następstwem stwierdzenia, że jej wykonywanie stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego. Nadzór jest więc ściśle związany z badaniem zgodności z prawem wykonywanej działalności. Kompetencja w zakresie sprawowania nadzoru, przysługująca organom prowadzącym rejestr, służy realizacji celu nadzoru, którym jest zapewnienie, że przedsiębiorcy wykonujący działalność regulowaną będą przestrzegać przypisanych prawem warunków. Celem nadzoru nie jest ograniczanie dostępu do wykonywania działalności gospodarczej w typowy sposób, polegający w szczególności na ustanawianiu wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pewnych rodzajów działalności — nie jest zatem jego celem określanie, ilu przedsiębiorców będzie mogło funkcjonować na rynku w poszczególnych sektorach gospodarki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109164

DOI:

10.19195/0137-1134.114.28

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 447-460

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

141

Number of object content views in PDF format

141

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118782

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information