Obiekt

Tytuł: Teaching Research Integrity as the pursuit of utopia. Strategies for the development of Research Integrity Culture at Universities ; Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Teaching Research Integrity as the pursuit of utopia. Strategies for the development of Research Integrity Culture at Universities  
Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach

Twórca:

Dwojak-Matras, Agnieszka   Kalinowska, Katarzyna   Koterwas, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-4448-337X   0000-0003-2657-6107   0000-0002-4541-5459

Temat i słowa kluczowe:

research integrity   research ethics   models of university   dialogical methods   Path2Integrity  
rzetelność naukowa   integralność naukowa   etyka badawcza   modele uniwersytetu   metody dialogowe   Path2Integrity

Abstrakt:

Today one of the most important challenges for European academic culture is the development of academic integrity (Research Integrity – RI) and research ethics (Research Ethics – RE) principles at universities. The text presents two main strategies for rooting RI / RE at academies. The first combines the liberal-technocratic model of the university and an individualistic approach to scientific practices – research ethics and research integrity are intertwined in the paths of personal educational and professional careers. The second strategy arises from the definition of science as a common value and refers to the collective vision of the university – building a culture of scientific integrity is subordinate to the implementation of social roles of science and scientific ethos. Both visions of the university, as well as the very idea of a single model of ethics in the face of the massification of higher education are of utopian – the desired model as much as unreachable. The presented article is based on the results of research carried out as part of the Path2Integrity project financed from the Horizon 2020 program.  

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej jest rozwój zasad uczciwości akademickiej (Research Integrity – RI) i etyki badań (Research Ethics – RE) na uniwersytetach. W tekście przedstawiono dwie główne strategie zakorzenienia badań naukowych i innowacji na uczelniach wyższych. Pierwsza z nich łączy liberalno-technokratyczny model uczelni z indywidualistycznym podejściem do praktyk naukowych – etyka badawcza i uczciwość badawcza są częścią ścieżek osobistych karier edukacyjnych i zawodowych. Druga strategia wynika z definicji nauki jako wspólnej wartości i odnosi się do zbiorowej wizji uczelni – budowanie kultury rzetelności naukowej jest podporządkowane realizacji społecznych ról nauki i etosu naukowego. W obliczu masowego rozwoju szkolnictwa wyższego zarówno wizje uczelni, jak i sama idea jednego modelu etyki są utopijne – to model zarazem pożądany, jak i nieosiągalny. Prezentowany artykuł jest oparty na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu Path2Integrity, finansowanego z programu Horyzont 2020.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2020

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109630   ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.412

Język:

pol

Powiązanie:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 245-261

Właściciel praw:

Copyright by Agnieszka Dwojak-Matras   Copyright by Katarzyna Kalinowska   Copyright by Agnieszka Koterwas

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

16 lip 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

106

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

125

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119703

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji