Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

Creator:

Tomanek, Artur

ORCID:

0000-0002-3287-5886

Subject and Keywords:

pracodawca   odpowiedzialność pracodawcy

Abstract:

Opracowanie koncentruje się wokół podmiotowej perspektywy odpowiedzialności pracodawcy w prawie pracy. Dotychczasowe wypowiedzi nauki prawa pracy wskazują, że odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracodawcy może być rozważana w szerokim znaczeniu, nieograniczającym się jedynie do podmiotu mającego status pracodawcy w rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 3 k.p. Autor dokonuje przeglądu sytuacji prawnych wiążących się z ponoszeniem przez inne podmioty odpowiedzialności pracodawczej, koncentrując rozważania wokół sfery indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Do podmiotów tych należą w szczególności: osoba prawna, w ramach której działa pracodawca wewnętrzny, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, większościowy wspólnik spółki będącej pracodawcą. Sytuacje te mają charakter niejednorodny, co odzwierciedla się w ich kwalifikacji prawnej z rozważanego tutaj punktu widzenia. Oprócz przypadków, które mogą być zakwalifikowane jako odpowiedzialność pracodawcza, mamy do czynienia z ponoszeniem odpowiedzialności mającej charakter odrębny, co nie wyłącza jej jednak z zakresu rozważań nad odpowiedzialnością w prawie pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.10

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 133-152

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii