Object

Title: Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

Alternative title:

The responsibility of the organizer of the franchise network towards the employees employed by the network participant

Creator:

Bakalarz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-7499-1260

Subject and Keywords:

franchise system   employer   liability   labour law  
franchising   pracodawca   odpowiedzialność   prawo pracy

Abstract:

The franchise system is based on cooperation of unrelated entities. Each franchisee has an independent employer status and is responsible for employee’s damages. In this article, the author aims to analyze this basic principle. Franchisor has a contractual right to supervise realization of franchise’s package. However, in extremal cases, this control power may be abused. Franchisor may influence franchisee’s decision in the area of employment, limiting franchisee’s independence as an employer. The author analyzes this cases and an opportunity of recognizing franchisor as employer or joint employer of franchisee’s employees. The author, fi nally, examines whether the franchisor may be held liable for damages to the employees.  

W prezentowanym tekście autor analizuje hipotetyczne przypisanie organizatorowi sieci franczyzowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom uczestników sieci. Sieć franczyzowa opiera się na samodzielnych uczestnikach sieci jako odrębnych podmiotach prawa, w tym samoistnych pracodawcach. Jednakże organizator sieci w ramach uprawnień kontraktowych ma możliwość sprawowania kontroli nad realizacją pakietu franczyzowego, co w skrajnych przypadkach może przyjąć formę władczej ingerencji w samodzielne decyzje pracodawców. Autor stawia pytanie o możliwość przypisania organizatorowi sieci cech pracodawcy, a w razie niedokonania takiej kwalifikacji — o możliwość przypisania mu odpowiedzialności za wyrządzone pracownikom szkody ex delicto.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109067   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.1

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 9-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

441

Number of object content views in PDF format

445

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118716

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information