Object

Title: Expressive Actions in the Perspective of Social Capital and Their Importance for People with Disabilities ; Działania o charakterze ekspresyjnym w perspektywie kapitału społecznego i ich znaczenie dla osób niepełnosprawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Expressive Actions in the Perspective of Social Capital and Their Importance for People with Disabilities  
Działania o charakterze ekspresyjnym w perspektywie kapitału społecznego i ich znaczenie dla osób niepełnosprawnych

Creator:

Masłyk, Tomasz

ORCID:

0000-0001-9901-5859

Subject and Keywords:

social capital   expressive actions   instrumental actions   disabilities  
kapitał społeczny   działania ekspresyjne   działania instrumentalne   niepełnosprawność

Abstract:

The aim of the article is to discuss the role of expressive actions undertaken by people with disabilities in the perspective of social capital. Disability and its impact on the lives of people affected by it is most often considered in reference to the premises of either the bio-psychosocial model or the social one. The former, essentialist approach emphasises the significance of perceptual-motor dysfunctions that constitute a significant barrier to everyday activities undertaken by people with disabilities. The latter, constructivist approach puts emphasis on the necessity to eliminate external barriers: infrastructural, institutional, but also, and above all, those connected with mentality and awareness as they determine the way in which disability is defined and in which people affected by it are perceived by society. Regardless of the direction adopted, in both approaches emotions will play a key role in overcoming limitations (internal or external barriers). They are the basis for expressive actions that, from the perspective of social capital, facilitate the protection of resources possessed by an individual: physical health, mental health, and broadly understood quality of life. In order to achieve these goals, it is necessary to obtain support from the closest people in one’s life, namely family members and friends.  

Celem artykułu było omówienie roli działań o charakterze ekspresyjnym podejmowanych przez osoby niepełnosprawne w perspektywie kapitału społecznego. Niepełnosprawność i jej wpływ na życie osób nią dotkniętych rozważa się najczęściej w odwołaniu do założeń modelu bio-psychospołecznego lub modelu społecznego. W pierwszym, esencjalistycznym podejściu, podkreśla się znaczenie dysfunkcji percepcyjno-motorycznych, które same w sobie stanowią istotną barierę dla codziennych aktywności podejmowanych przez osoby niepełnosprawne. W drugim, konstruktywistycznym, kładzie się nacisk na konieczność eliminacji barier zewnętrznych: infrastrukturalnych, instytucjonalnych, ale przede wszystkim świadomościowych, które decydują o tym jak niepełnosprawność jest definiowana i jak postrzegane są osoby niepełnosprawne w społeczeństwie. Bez względu na przyjętą orientację, zarówno w jednym, jak i drugim podejściu, kluczową rolę dla pokonywania ograniczeń (barier wewnętrznych lub zewnętrznych) odgrywać będą emocje. Są one podstawą działań ekspresyjnych, które w perspektywie kapitału społecznego ułatwiają ochronę posiadanych zasobów: zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i ogólnie rozumianej jakości życia. W dążeniu do realizacji tych celów niezbędne jest wsparcie uzyskiwane od osób najbliższych: członków rodziny i przyjaciół.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:100469   ISSN 2657-3679

DOI:

doi:10.34616/fs.19.2.190.205

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Tomasz Masłyk

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Dec 8, 2019

Number of object content hits:

198

Number of object content views in PDF format

86

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/106351

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information