Object

Title: Life skills and social competences of girls and boys as initial capital of the first phase of transition to adulthood ; Umiejętności życiowe i kompetencje społeczne dziewcząt i chłopców jako kapitał początkowy w pierwszej fazie transition to adulthood

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Life skills and social competences of girls and boys as initial capital of the first phase of transition to adulthood  
Umiejętności życiowe i kompetencje społeczne dziewcząt i chłopców jako kapitał początkowy w pierwszej fazie transition to adulthood

Creator:

Zielińska, Maria   Nyćkowiak, Justyna

ORCID:

0000-0003-2708-2774   0000-0003-3042-5475

Subject and Keywords:

transition to adulthood   start-up capital   life skills   social competences   emerging adulthood   youth   family home  
kapitał początkowy   umiejętności życiowe   kompetencje społeczne   młodzież   dom rodzinny

Abstract:

We are currently observing changes in the models of entering adulthood in Poland, including changes in the dominant patterns of behaviour related to partnership, marriage, and family. In a sociological sense, we are talking about the phenomenon of postponing social roles related to adulthood, about an ever-longer moratorium and changing markers of adulthood. In the family home, a young person acquires competences andskills useful in an independent, responsible adult life. The article will present the nature ofthose skills which, together with the competences, were considered to be the initial capitalof the first phase of transition to adulthood.  

Obecnie obserwujemy w Polsce przeobrażenia modeli wchodzenia w dorosłość, w tym zmiany dominujących wzorców zachowań dotyczących partnerstwa, małżeństwa, rodziny. W sensie socjologicznym mówimy o zjawisku odraczania ról społecznych związanych z dorosłością, o coraz dłuższym moratorium i zmieniających się markerach dorosłości. W domu rodzinnym młody człowiek nabywa kompetencje i umiejętności przydatne w samodzielnym, niezależnym, odpowiedzialnym dorosłym życiu. W artykule przedstawiony zostanie charakter tych umiejętności, które wraz z kompetencjami uznane zostały za kapitał początkowy pierwszej fazy transition to adulthood.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133296   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.2.039.066

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 14, 2022

Number of object content hits:

202

Number of object content views in PDF format

213

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information