Object

Title: Basic personality traits and social competences of the participants of the substitution therapy program and their role in the process of change ; Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Basic personality traits and social competences of the participants of the substitution therapy program and their role in the process of change  
Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian

Creator:

Rybczyńska-Abdel Kawy, Dorota   Rybczyński, Łukasz

ORCID:

0000-0002-4634-6811   0000-0003-2955-7171

Subject and Keywords:

opioid addiction   substitution therapy   personality traits   social competences   process of change  
uzależnienie od opioidów   terapia substytucyjna   cechy osobowości   kompetencje społeczne   proces zmiany

Abstract:

The issue of the use of psychoactive substances has a considerable representation in Polish scientific achievements, especially in the past 30 years. However, there are still no publications on the so-called specific groups that create, among others problem users of one substance - opioids. In this article, it was decided to outline the personality profile of opioid addicts in terms of the relationship between selected personality traits and social competences. Knowing the indicated factors plays a significant role not only in the process of therapy and social rehabilitation. In the early phase of diagnosis, it consists in planning a positive change; later it allows the planning of the process of change in such a way as to prevent relapse of the disease.  

Problematyka używania substancji psychoaktywnych ma sporą reprezentację w polskim dorobku naukowym, zwłaszcza w minionym 30-leciu. Wciąż jednak brak jest publikacji dotyczących tzw. grup specyficznych, które tworzą m.in. osoby problemowo używające jednej substancji – opioidów. W niniejszym artykule postanowiono przybliżyć zarys profilu osobowości osób uzależnionych od opioidów w aspekcie zależności między wybranymi cechami osobowości a kompetencjami społecznymi. Poznanie wskazanych czynników odgrywa znaczącą rolę nie tylko w procesie terapii i resocjalizacji: we wczesnej fazie diagnozy polega ona na planowaniu pozytywnej zmiany, w okresie późniejszym pozwala tak zaplanować proces zmiany, aby zapobiec nawrotowi choroby.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2019

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133488   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2019.2.357.372

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 21 (2/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

BCUWr:

z.m

Autor opisu:

z.m

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 10, 2022

Number of object content hits:

329

Number of object content views in PDF format

335

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142764

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information