Object

Title: Fabrica Societatis. No. 2/2019 : Lifestyle and Emotions ; Fabrica Societatis. No. 9/2019 : Styl życia i emocje

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fabrica Societatis. No. 2/2019 : Lifestyle and Emotions  
Fabrica Societatis. No. 9/2019 : Styl życia i emocje

Subject and Keywords:

human geography   bricolage   feminism   adaptive strategies in everyday life   same-sex family   disabilities   sex services   expressive actions   instrumental actions   erotic literature   emotions   emancipation   history of women   women’s voting rights   clients’ sexual needs and forms of sexual activity   intimacy   lesbian studies   equal rights   beauty standards   friendship with benefits   geographies of sexualities   hero   hookup culture   homo eligens   relationality   values   prostitution   sexuality   gender   homo egens   social capital  
równouprawnienie   bricolage   kultura podrywu   emocje   wartości   homo eligens/człowiek wybierający   kapitał społeczny   seksualność   bohater   niepełnosprawność   przyjaźń z bonusem   homo egens/człowiek potrzebujący   literatura erotyczna   płeć   historia kobiet   potrzeby i formy aktywności seksualnej klientów   geografie seksualności   działania ekspresyjne   emancypacja   prostytucja   działania instrumentalne   lesbian studies   rodzina jednopłciowa   relacje   prawa wyborcze kobiet   strategie adaptacyjne życia codziennego   usługi seksualne   intymność   feminizm   standardy piękna

Abstract:

Fabrica Societatis is a scientific journal whose fundamental goal is to create a space for considerations of theoretical, methodological and empirical nature which aim at acquiring knowledge of everyday measures manufacturing and shaping various displays of everyday life. It is also a journal for publishing articles that appreciate the uniqueness of individual experience and that change perspectives in order to go beyond the social clichés. Such attempts require brave explorations and asking questions for which so far there has not been answers. Hence, the journal is an open space for both experienced researchers and beginners; for the finished projects and ideas that have just started to take their shape; for any and all undertakings that offer a chance to enrich the sociological knowledge and to widen the interdisciplinary horizons. This is the second issue of the journal. It focuses on three areas. The first one is related to intimacy, sexuality and relationships. Five different authors analyse various forms of sexual intimacy, all of the different status: from performed, through postulated, to recommended. This part of the journal is closed with an interesting and brave proposal. The second area is the result of the seminar that took place at the Institute of Sociology, University of Wrocław, to celebrate the 100th anniversary of women’s suffrage in Poland. Apart from the introductory article prepared by the organiser of the seminar, we present here two other papers of its participants: the first one regarding the women’s reformist milieus and legal associations acting in the Weimar Republic and then the Federal Republic of Germany for the equal rights of men and women; the second one regarding the conditions of the development of Polish feminism at the turn of the 19th and 20th centuries. The third and last area is represented by three articles devoted to the lifestyle and emotions: from the strategies on the pursuit of beauty in Polish People’s Republic; through the heroes of the popular culture serving as the mirrors of social emotions; to expressive activities of the disabled investigated from the perspective of the social capital.  

Fabrica Societatis to czasopismo naukowe, którego podstawowym celem jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia codziennego. Jest to również miejsce do publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność indywidualnego doświadczenia, a także zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają odważnych poszukiwań, stawiania pytań, na które często brak jeszcze odpowiedzi. Przestrzeń ta jest więc otwarta tak dla pracy doświadczonych badaczy, jak dla osób rozpoczynających karierę naukową, dla ukończonych projektów i wykluwających się pomysłów, dla wszystkich przedsięwzięć dających szanse na wzbogacenie socjologicznej wiedzy i poszerzenie interdyscyplinarnych horyzontów. To już drugi numer pisma. Jest on skoncentrowany na trzech obszarach. Pierwszy z nich dotyczy intymności, seksualności i relacji. Pięciu autorów analizuje rozmaite formy intymności seksualnej, których status jest również mocno zróżnicowany: od realizowanej, przez postulowaną, do zalecanej. Dział ten zamyka złożenie ciekawej i odważnej propozycji. Drugi jest pokłosiem seminarium mającego miejsce w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Oprócz artykułu wprowadzającego, przygotowanego przez organizatorkę seminarium, przedstawiamy dwie prace jego uczestniczek dotyczące kobiecych, reformatorskich środowisk i zrzeszeń prawniczych działających w Republice Weimarskiej i w powstającej Republice Federalnej Niemiec na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz warunków rozwoju polskiego feminizmu na przełomie wieków XIX i XX. Trzeci i ostatni obszar reprezentują trzy artykuły poświęcone stylowi życia i emocjom: od strategii pogoni za pięknem w PRL-u, przez bohaterów kultury popularnej służących za zwierciadła społecznych emocji, do działań ekspresyjnych osób niepełnosprawnych rozpatrywanych w perspektywie kapitału społecznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/106332

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information