Object

Title: Współczesny bikameralizm – czyli kształt i sens istnienia dwuizbowego modelu parlamentu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesny bikameralizm – czyli kształt i sens istnienia dwuizbowego modelu parlamentu

Alternative title:

Modern bicameralism – the shape and meaning of the existence of a bicameral model of the parliament

Creator:

Modzelewski, Bartosz

Subject and Keywords:

bikameralizm   parlamenty   prawo konstytucyjne

Abstract:

Functioning of the bicameral model of a parliament is, at this time, a hot topic of many debates and discussions. The sense of its existence is continuously being challenged, and there is a number of questions being asked about the democracy aspect of this solution. Could it be that an appropriate form and adequate procedures will contribute to an increase of its functionality? May the bicameralism be used for the more profound realisation of new assignments on an empirical and normative level? Pointing at its origins and showing examples of currently operating parliaments in Poland and Great Britain, the author of this article do his best to answer all the above questions and perhaps more – continuously arising ones  

Funkcjonowanie dwuizbowego modelu parlamentu stanowi współcześnie gorący temat wielu debat i dyskusji. W wielu państwach kontestuje się sam sens istnienia izby wyższej oraz stawia się szereg pytań o demokratyzm takiego rozwiązania. Czy jednak odpowiednio nadany kształt i właściwe procedury funkcjonowania parlamentu nie przyczynią się do wzrostu jego funkcjonalności? Czy można wykorzystać dwuizbowość do pełniejszego realizowania nowych zadań zarówno na płaszczyźnie empirycznej, jak i normatywnej? Wskazując na genezę bikameralizmu oraz przedstawiając egzemplifikacje funkcjonujących współcześnie parlamentów w Polsce i Wielkiej Brytanii – autor niniejszego artykułu stara się odpowiedzieć na wspomniane oraz być może inne, wciąż pojawiające się pytania

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108802   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 215-229

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

May 17, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

1 808

Number of object content views in PDF format

1818

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104533

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information