Object

Title: The piquancy of the Fundamental Law of Hungary ; Cechy swoiste węgierskiej Ustawy Zasadniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The piquancy of the Fundamental Law of Hungary  
Cechy swoiste węgierskiej Ustawy Zasadniczej

Creator:

Nagy, Szabolcs

Subject and Keywords:

Hungarian Constitutional Court Commission for Democracy through Law   Fundamental Law of Hungary European Protection of foetal life   European Parliament   Hungarian Government  
Komisja Sądu Konstytucyjnego Węgier dla Demokracji poprzez Prawo   Rząd Węgier   węgiersko-europejskie prawo fundamentalne do ochrony płodu   Parlament Europejski

Abstract:

The paper is entitled to give a brief interpretation for some segment of the new Fundamental Law of Hungary. Before the adoption and also later on it was a subject of an extensive academic and political discourse both on the domestic and on the international level. As a part of this debate a number of comments were formulated in regard to the process of adoption and the content of the text. Many of these criticism were based on wrong interpretation or misunderstanding. In those days the Hungarian legal system went through many significant changes and countless new or amended acts were adopted. Despite all attempts, in this legislative revolution it was extremely hard for the government to communicate everything properly to the outside world. The lack of communication and the wilful misinterpretations of some sections hindered the appreciation of the Fundamental Law. Many significant issues are paraphrased in the text like: creation of the Fundamental Law, references to Christianity, the institution of marriage, protection of foetal life and the state’s responsibility for the Hungarians living beyond the border. The aim of this work is to clarify those judged sections and help the understanding of the meanings and the reasons behind the relevant changes.  

Artykuł przedstawia niektóre części nowej konstytucji Węgier z kwietnia 2011 roku. Przed jej uchwaleniem, a także później była ona przedmiotem szerokich naukowych i politycznych dyskusji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako część tej dyskusji pewna liczba komentarzy została sformułowana odnośnie do procesu przyjęcia i zawartości ustawy zasadniczej. Wiele z tych uwag krytycznych było opartych na fałszywej interpretacji lub niezrozumieniu. W ostatnim pięcioleciu liczne znaczące zmiany ustawodawcze zostały dokonane w węgierskim systemie prawnym. Mimo że rząd podjął wiele prób celem wyjaśnienia zewnętrznemu światu sensu dokonanej rewolucji prawodawczej, było to niezmiernie trudnym zadaniem. Brak zrozumienia oraz nieobiektywne nadinterpretacje niektórych części ustawy zasadniczej zaszkodziły jej właściwej ocenie. Liczne znaczące kwestie zostały zniekształcone czy wręcz wypaczone jak na przykład sposób uchwalenia ustawy zasadniczej, odwołania się do chrześcijaństwa, instytucja małżeństwa, ochrona życia poczętego, odpowiedzialność państwa za Węgrów żyjących za granicą. Celem opracowania Szabolcsa Nagy’ego jest wyjaśnienie tych kwestii oraz umożliwienie zrozumienia znaczenia, w tym przyczyn, które spowo­dowały te przeobrażenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89808

Language:

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Szabolcs Nagy

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

68

Number of object content views in PDF format

78

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95700

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
The piquancy of the Fundamental Law of Hungary Mar 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information