Object

Title: Funkcja europejska Sejmu RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Funkcja europejska Sejmu RP

Creator:

Balicki, Ryszard (1968- )

Subject and Keywords:

Sejm   Polish parliament   national parliament   the principle of subsidiarity   national parliaments and their responsibility for integration   European Affairs Committees   the Treaty of Lisbon  
Sejm   polski parlament   parlament narodowy   zasada pomocniczości   odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych   komisje do spraw europejskich   Traktat z Lizbony

Abstract:

The objective of the monograph was to show the position of the Sejm of the Republic of Poland as one of the national parliaments of the European Union member states. This significant and worthy of deep analysis issue is directly connected to the necessity of determining place of national parliaments in the institutional system of the European Union. Complex and multilevel structure of the European Union assumes cooperation of numerous institutions, located at various decision-making levels – both transnational and national, as well as regional and local. This cooperation must be realised in vertical and horizontal dimension. In this complex decision-making system, the role of national parliaments was strengthened by provisions of the Treaty of Lisbon. The monograph is an attempt at synthetic review of the role, which the Sejm of the Republic of Poland can (and should) play, as a chamber of a national parliament of a member state, in the integration processes.  
Celem monografii jest ukazanie pozycji Sejmu RP jako jednego z parlamentów narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to istotne i warte głębszej analizy zagadnienie związane bezpośrednio z koniecznością określenia miejsca parlamentów narodowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Złożona i wielopoziomowa struktura Unii Europejskiej zakłada współpracę wielu instytucji umiejscowionych na różnych poziomach decyzyjny, zarówno transnarodowym jak i narodowy oraz regionalnym i lokalnym. Współpraca ta musi być realizowana w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. W tym złożonym systemie decyzyjnym. rola parlamentów narodowych została wzmocniona postanowieniami traktatu z Lizbony. Monografia jest więc próbą syntetycznego ukazania roli, którą może (i powinien) odgrywać Sejm RP, jako izba parlamentu narodowego państwa członkowskiego, w procesie integracyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Matusz-Protasiewicz, Patrycja. Rec.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94556

DOI:

10.23734/23.18.060

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Ryszard Balicki

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2020

In our library since:

Mar 1, 2019

Number of object content hits:

2 945

Number of object content views in PDF format

4579

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101626

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Funkcja europejska Sejmu RP Dec 30, 2020

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information