Object

Title: Klasyfikacja funkcji Sejmu RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Klasyfikacja funkcji Sejmu RP

Alternative title:

Classification of the functions of the Sejm of the Republic of Poland

Creator:

Balicki, Ryszard (1968- )

ORCID:

0000-0002-9192-908X

Subject and Keywords:

Sejm   Parliament   competences   functions of the parliament   EU  
Sejm   parlament   kompetencje funkcje parlamentu   UE

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article is devoted to the issue of classification of functions performed by the Sejm of the Republic of Poland after Poland’s accession to the European Union. Due to the integration, and especially the changes that took place after the Lisbon Treaty came into force, it becomes necessary to redistribute the powers exercised by the parliament. The author presents the established classification methods and justifies the need to supplement them with a new function — the European function of the Sejm of the Republic of Poland.  

Artykuł został poświęcony zagadnieniu klasyfikacji funkcji realizowanych przez Sejm RP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W związku z dokonaną integracją, a zwłaszcza zmianami, które zaszły po wejściu w życie traktatu z Lizbony, konieczne staje się dokonanie na nowo podziału kompetencji realizowanych przez parlament. Autor przedstawia stosowane sposoby klasy-fikacji i uzasadnia konieczność uzupełnienia ich o nową funkcję — funkcję europejską Sejmu RP.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110273   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 123-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

409

Number of object content views in PDF format

414

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119962

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Klasyfikacja funkcji Sejmu RP Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information