Object

Title: Reductio ad absurdum conclusions of the interpretation of Article 165 § 1 point 2 of the Criminal Code in the context of combating narcotic replacement drugs ; Wnioski reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków zastępczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reductio ad absurdum conclusions of the interpretation of Article 165 § 1 point 2 of the Criminal Code in the context of combating narcotic replacement drugs  
Wnioski reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków zastępczych

Creator:

Gmerek, Mateusz

ORCID:

0000-0002-9741-3770

Subject and Keywords:

reductio ad absurdum conclusions   narcotic replacement drugs   designer drugs   launch   psychoactive substances   intoxicants   drugs  
wnioski reductio ad absurdum   środki zastępcze   dopalacze   wprowadzenie do obrotu   szkodliwe dla zdrowia substancje   środki odurzające   narkotyki

Abstract:

The study includes the analysis of the interpretation of Article 165 § 1 point 2 of the Criminal Code in the context of fighting designer drugs, expressed notionally as narcotic replacement drugs, specified in the 2005 Act on prevention of drug abuse. Interpretative doubts occurring in this scope were shown by quoting selected rulings. The paper presents the reductio ad absurdum conclusions resulting from judicial decisions and their meaning for the decisions made by common courts.  

Celem artykułu było wskazanie problematyki wniosków reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków zastępczych. W publikacji poddano analizie wykładnię przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k., oraz najnowsze orzecznictwo w omawianym temacie, w tym Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17. Wnioski reductio ad absurdum art. 165 § 1 pkt 2 k.k., prowadzą do zakazu wprowadzania do obrotu nieomal wszystkich produktów pochodzenia chemicznego, a także alkoholi, środków farmaceutycznych, urządzeń elektrycznych oraz noży, siekier itp. Praca porusza także karnoprawne problemy związane z rolą pokrzywdzonego, jako osoby zarówno pokrzywdzonej przestępstwem, jak i przyczyniającej się do popełnienia przestępstwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96025   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.080

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Gmerek

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

374

Number of object content views in PDF format

409

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103057

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information