Object's details: Wnioski reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków zastępczych

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : z zagadnień nauk penalnych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy