Object

Title: Narracje w polskim dyskursie parlamentarnym na temat medycznej marihuany. Analiza krytyczna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Narracje w polskim dyskursie parlamentarnym na temat medycznej marihuany. Analiza krytyczna

Alternative title:

Narratives in Polish Parliamentary Discourse on Medical Marijuana. Critical Analysis

Creator:

Plucińska, Maria

ORCID:

0000-0002-7437-4481

Subject and Keywords:

medical marijuana   public debate   parliamentary discourse   narrative analysis   psychoactive substances  
marihuana lecznicza   dyskurs parlamentarny   debata publiczna   analiza narracyjna   środki psychoaktywne

Abstract:

Single Convention on Narcotics Drugs was announced in 1961 and since then it was signed by most of the countries, including Poland. Document categorizes marihuana as harmful, non-medical psychoactive substance. Nowadays, we have already learned that cannabis products can alleviate symptoms of many diseases and can be used in medicine. Consequently some countries decided to regulate usage of medical marijuana. In 2017 Polish Parliament was proceeding a law, which aimed to increase accessibility to medical marijuana. Undoubtedly there were many factors which determined final decision. This article presents research into the importance of worldviews as a factor for decision making. Therefore the transcripts of Parliamentary discussions on this topic were examined with the use of narrative analysis. It allowed to reconstruct narratives in favor of specific solutions. Analyzed discourse was dominated by two narratives: “permissive”, in favor of liberal law and “paternalistic”, focused on showing that marijuana is a dangerous substance. Final law allowed for medical marijuana usage but introduced many restrictions for registering and selling medicines based on marijuana. Based on analysis, we can state that belief in negative outcomes of using marijuana shared by majority of Parliamentary members was an important factor for the final result of this law. More liberal solutions were discarded due to fear of marijuana leakage to the black market and increasing its accessibility for teenagers. This analysis can be important as an attempt of diagnosis of Polish disputes on drug policy as well as an introduction for wider research on Polish debate in context of current international changes in this field.  

„Jednolita konwencja o środkach odurzających” to umowa międzynarodowa z 1961 r., której stronami jest większość państw świata, wściwości medycznych, wysoce szkodliwy środek psychoaktywny. Współcześnie jednak wiadomo, że produkty te można stosować w medycynie do złagodzenia objawów wielu chorób, dlatego rządy wielu państw regulują możliwość zastosowania marihuany do celów leczniczych. W 2017 r. procedowano w Polsce ustawę mającą na celu zwiększenie dostępności do tzw. medycznej marihuany. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie, czy szeroko pojmowane czynniki światopoglądowe mogły mieć wpływ na ostateczny kształt ustawy, a także jakie warianty odrzucono i dlaczego. Stenogramy parlamentarne z odpowiednich posiedzeń eksplorowano za pomocą metody analizy narracyjnej. Pozwoliło to na wyodrębnienie narracji budowanych na rzecz poszczególnych rozwiązań. W przenalizowanym dyskursie dominowały dwie narracje: „permisywna” – opowiadająca się za złagodzeniem prawa oraz „paternalistyczna” – skupiająca się na pokazaniu, że marihuana jest środkiem niebezpiecznym. Końcowa wersja ustawy dopuszczała wprawdzie stosowanie marihuany w celach medycznych, lecz nakładała znaczące ograniczenia w kwestii rejestracji i sprzedaży leków na bazie marihuany w aptekach. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż czynnikiem, który w istotnym stopniu wpłynął na ostateczny kształt ustawy, było przekonanie większości parlamentarnej o niebezpiecznych skutkach stosowania marihuany. Bardziej liberalne rozwiązania odrzucono z obawy przed wydostaniem się marihuany na czarny rynek i zwiększeniem jej dostępności dla młodzieży. Przeprowadzona analiza może mieć znaczenie nie tylko jako próba diagnozy polskich sporów dotyczących polityki narkotykowej, lecz także jako wstęp do szerzej zakrojonych badań na temat miejsca polskiej debaty w ramach dokonujących się przemian w tej dziedzinie w skali międzynarodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118608   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.126

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

440

Number of object content views in PDF format

453

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128155

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information