Object

Title: Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym

Creator:

Glejt, Paulina   Uziębło, Piotr

Subject and Keywords:

participation   public debate   local citizens legislative initiative   participatory budgeting  
inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców   partycypacja   debata publiczna   budżet obywatelski

Abstract:

The Law of 11 January 2018 on amending certain laws to increase the participation of citizens in the process of electing, operating and controlling certain public bodies introduced new instruments of participation at the local level to the national legal system. While the local citizens legislative initiative and the citizens' budget were already implemented in practice, based on local regulations, the participation of residents in the debate on the municipal status report is a completely new solution. In the opinion of the authors of this article, these regulations are difficult to assess positively, mainly due to their imprecision. Sometimes adopted, legal shape of those institutions even are a step back from the current use of participatory mechanisms in the political practice of self-government units.  

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła do ogólnokrajowego porządku prawnego nowe instrumenty partycypacji na poziomie lokalnym. O ile inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców oraz budżet obywatelski były już realizowane w praktyce, w oparciu o przepisy prawa miejscowego, o tyle udział mieszkańców w debacie na temat raportu o stanie gminy jest rozwiązaniem nowym. W ocenie Autorów niniejszego artykułu regulacje te trudno ocenić pozytywnie, głównie ze względu na ich nieprecyzyjność, a czasami nawet krok wstecz w stosunku do dotychczasowej praktyki wykorzystywania mechanizmów partycypacyjnych w praktyce ustrojowej jednostek samorządu terytorialnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89851   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Uziębło   Copyright by Paulina Glejt

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

425

Number of object content views in PDF format

570

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95749

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information