Object

Title: The prohibition of placing on the market of so-called legal highs in the light of the constitutional principle of legal certainty ; Zakaz wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy w świetle konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The prohibition of placing on the market of so-called legal highs in the light of the constitutional principle of legal certainty  
Zakaz wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy w świetle konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa

Alternative title:

The prohibition of placing on the market of so-called legal highs in the light of the constitutional principle of legal certainty

Creator:

Pawelec, Marcin

ORCID:

0000-0002-6602-4051

Subject and Keywords:

criminal law   constitutional law   theory of legislation   legal highs   new psychoactive substances  
prawo karne   prawo konstytucyjne   teoria legislacji   środki zastępcze   nowe substancje psychoaktywne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article was created as a part of post-legislative studies on Polish legislation regulating the phenomenon of the so-called legal highs. The starting point for the research was author’s observation of social crisis atmosphere resulting from growing death numbers associated to consumption of legal highs. The response to this phenomenon was a rapid pace of adopting the first “legal highs act”. The hypothesis, stated in the course of the studies, assumed that the legislator may have acted according to the principle called “the end justifies the means”. In the article, the author analyzes compliance of one of the norms counteracting the consumption of legal highs with the constitutional principles of proper legislation. Namely, the provision subject to analysis is the prohibition of placing on the market new psychoactive substances (in this way products known more commonly as legal highs are defined in law). The author describes the dispute in doctrine and in case law regarding the interpretation of the concept of “placing on the market”. The author also presents the legal consequences of this dissonance from the perspective of the average citizen. Then the constitutional principle of legal certainty is clarified, which serves as a quality standard for assessment of the compliance of the analyzed provision with the Polish Constitution.  
Artykuł powstał w ramach badań postlegislacyjnych dotyczących polskiego ustawodawstwa regulującego zjawisko tzw. dopalaczy. Hipoteza badawcza, jaką postawił w ich trakcie autor, zakładała, że zarówno szybkie tempo uchwalania pierwszej „ustawy dopalaczowej”, jak i okoliczności temu towarzyszące (atmosfera kryzysu społecznego) sprawiły, że ustawodawca działał wedle zasady „cel uświęca środki”. W samym artykule autor analizuje zgodność z konstytucyjnymi zasadami prawidłowej legislacji jednej z norm mających na celu przeciwdziałanie zjawisku zażywania tzw. dopalaczy. Analizie poddany jest mianowicie przepis zawierający zakaz wprowadzania do obrotu środków zastępczych (w taki sposób określane są w prawie produkty znane szerzej jako dopalacze). Autor opisuje spór w doktrynie oraz w orzecznictwie dotyczący interpretacji pojęcia „wprowadzania do obrotu”. Przedstawia także konsekwencje prawne tego rozdźwięku z perspektywy przeciętnego obywatela. Następnie wyjaśniona zostaje konstytucyjna zasada zaufania obywatela do państwa, a także wynikająca z niej zasada określoności będąca wzorem kontroli. W ich świetle autor ocenia zgodność analizowanego przepisu z Konstytucją RP.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118576

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.69.80

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

47

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127342

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information