Obiekt

Tytuł: The liability of employment in the light of the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 ; Odpowiedzialność w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym w świetle postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The liability of employment in the light of the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016  
Odpowiedzialność w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym w świetle postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Autor:

Zadorożna, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-8076-1525

Temat i słowa kluczowe:

GDPR   personal data protection   employment   contractual liability   employment liability  
RODO   ochrona danych osobowych   zatrudnienie   odpowiedzialność kontraktowa   odpowiedzialność pracownicza

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The purpose of this article is to determine the relation and impact of the liability resulting from the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 on the provisions regulating the liability of employment in Poland. This issue had not been yet a subject of a wider analysis in the literature. The study consists of three main parts. In the first the author discusses issues which are an initial point of reference to the further discussions, in particular the issue of forms of employment, the separation of labour relationship, the compensatory liability of employees and the liability under Chapter 8 of the GDPR. In the second part the author analyses the main research issue and attempts to describe the liability which may be held by employers and employed on the basis of civil contracts for the breach of the GDPR provisions. The third part is dedicated to the summary of the considerations and conclusions. The division into employment and non-employment labour is essential for the issues presented.  
Celem artykułu jest określenie relacji i wpływu odpowiedzialności wynikającej z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przepisy normujące odpowiedzialność w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym w Polsce. Zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem szerszych analiz w literaturze. Praca składa się z trzech części. W pierwszej autorka omawia tematykę stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w szczególności problematykę form zatrudnienia, odrębności stosunku pracy, odszkodowawczej odpowiedzialności pracowniczej na zasadach ogólnych i odpowiedzialności z rozdziału VIII rozporządzenia. W części drugiej autorka analizuje właściwy problem badawczy i podejmuje próbę scharakteryzowania odpowiedzialności, którą za naruszenia rozporządzenia ponosić mogą w sposób pośredni pracownicy i zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Trzecia część jest poświęcona podsumowaniu rozważań i przedstawieniu wniosków. Zasadnicze znaczenie w przedstawionej problematyce ma podział na zatrudnienie pracownicze i niepracownicze.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95741

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.151.180

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Aleksandra Zadorożna

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

7 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

213

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

239

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102895

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji