Object

Title: Legal basis for the processing of personal data by financial institutions in case of a non-concluded contract ; Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe w przypadku braku zawarcia umowy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal basis for the processing of personal data by financial institutions in case of a non-concluded contract  
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe w przypadku braku zawarcia umowy

Alternative title:

Legal basis for the processing of personal data by financial institutions in case of a non-concluded contract

Creator:

Piwowarczyk, Marika

ORCID:

0000-0003-1204-3879

Subject and Keywords:

GDPR   personal data protection   personal data   financial institutions   banks   lawfulness of processing   data protection authority   DPA   banking law   creditworthiness assessment  
RODO   ochrona danych osobowych   dane osobowe   instytucje finansowe   banki   zgodność przetwarzania z prawem   GIODO   UODO   prawo bankowe   ocena zdolności kredytowej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of the article is to analyze the problem related to the processing of personal data by financial institutions, including banks in case of non-concluded loan contract by a natural person in the context of personal data processing on the basis of the legitimate interests pursued by the controller. In particular, the analysis involved the case of personal data processing for generally understood archiving purposes archiving purposes. The article analyzes the last statement of the supervisory body regarding the appropriateness of data processing by a financial institution in case of a non-concluded loan contract – General Inspector of Personal Data Protection and the decision of the Provincial Administrative Court issued on the ground of the Act on the Protection of Personal Data of August 29, 1997. These statements were compared with the new legal order resulting from the entry into force of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) as well as the amendments to the Banking Law Act (in force since May 2019) regarding the obligation to provide explanations on the assessment of the applicant's creditworthiness and the automated credit decision taken  

Celem artykułu jest omówienie problematyki dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe, w tym banki w przypadku ostatecznego braku zawarcia umowy kredytowej przez osoby fizyczne, w kontekście przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności analizie został poddany przypadek przetwarzania danych osobowych w przypadku braku zawarcia umowy w szeroko rozumianych celach archiwizacyjnych. W artykule przeanalizowano dotychczasowe stanowisko organu nadzorczego dotyczące zasadności przetwarzania danych przez instytucję finansową w przypadku braku zawarcia umowy – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydane na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Stanowiska te zestawiono z nowym porządkiem prawnym wynikającym z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także z obowiązującymi od maja 2019 r. zmianami w ustawie Prawo bankowe, związanymi z obowiązkiem udzielenia wyjaśnień odnośnie do dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskującego i podjętej zautomatyzowanej decyzji kredytowej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107056   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.107.124

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

372

Number of object content views in PDF format

388

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115621

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information