Object

Title: Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych

Alternative title:

The role of professions of public trust associations in the system of personal data protection

Creator:

Sołtys, Bogusław

ORCID:

0000-0002-8359-7732

Subject and Keywords:

professions of public trust associations   personal data protection   professional secrecy   supervision over proper performance of public trust professions   supervisory authorities in personal data protection   GDPR  
rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie ochrony danych osobowych   pogodzenie założeń ochrony danych osobowych z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej   nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego   samorządy zawodów zaufania publicznego jako organy nadzorcze w rozumieniu RODO

Abstract:

The article contemplates the formal and substantive admissibility of the recognition of the professions of public trust associations as the supervisory authorities under the provisions of GDPR, which supervise the compliance with the laws regarding personal data protection. The article states the necessity and proportionality of the suggested solution in order to reconcile the right to the protection of personal data with the duty to maintain professional secrecy. It is in favour of the implementation of this solution into Polish legislation and formulates appropriate remarks to the legislator about the law as it should stand.  

Artykuł rozważa formalną i materialną dopuszczalność uznania samorządów zawodów zaufania publicznego za organy nadzorcze w rozumieniu RODO, sprawujące pieczę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Stwierdza niezbędność i proporcjonalność takiego rozwiązania w celu pogodzenia prawa do ochrony danych osobowych z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Opowiada się za jego wprowadzeniem w polskim prawodawstwie oraz formułuje w tym zakresie pod adresem ustawodawcy stosowne wnioski de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109015   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 103-116

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

103

Number of object content views in PDF format

107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118680

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information