Object

Title: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) a prawo polskie – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) a prawo polskie – wybrane zagadnienia

Alternative title:

General regulation on personal data protection (GDPR) and Polish law – selected aspects

Creator:

Wróbel, Piotr

Subject and Keywords:

GDPR   personal data   personal rights   Civil Code   data protection act   claims   liability  
RODO   dane osobowe   dobra osobiste   kodeks cywilny   UODO   roszczenia   odpowiedzialność

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In this paper the author analyses the impact of the upcoming European personal data protection reform on selected aspects of Polish legal system. The author emphasizes the choice of specific form of regulation, which is the general regulation, as the act directly effective and applicable in all member states of EU. Subsequently, admissible scope of legislative agenda of the Polish legislator is studied in the context of changes planned in the Polish personal data protection act. Civil claims granted by said act are confronted with their counterparts in already well-established regulations of Polish Civil Code. Finally, the author attempts to evaluate consequences that arise from similarities and differences of claims granted to legal persons by both regulations.  

W niniejszym opracowaniu autor analizuje wpływ zbliżającej się europejskiej reformy ochrony danych osobowych na wybrane aspekty polskiego systemu prawnego. Autor podkreśla wybór szczególnej formy regulacji, jaką jest ogólne rozporządzenie, jako aktu bezpośrednio skutecznego i stosowalnego we wszystkich państwach członkowskich UE. Badany jest dopuszczalny zakres działalności legislacyjnej polskiego ustawodawcy w kontekście projektowanej ustawy o ochronie danych osobowych w nowym brzmieniu. Przyznane w niej roszczenia cywilnoprawne zostają następnie skonfrontowane z ich odpowiednikami w ugruntowanych już regulacjach polskiego Kodeksu cywilnego. Autor podejmuje próbę oceny skutków wynikających z podobieństw i różnic roszczeń przyznanych osobom fizycznym wskazanymi regulacjami.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123584   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 4 s. 40-46

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 4, 2023

In our library since:

Mar 3, 2021

Number of object content hits:

326

Number of object content views in PDF format

337

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134139

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information