Object

Title: Konflikt zachodnich i wschodnich wizji praw człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konflikt zachodnich i wschodnich wizji praw człowieka

Alternative title:

The conflict of the Western and Eastern visions of human rights

Creator:

Włodarczyk, Michał

Subject and Keywords:

human rights   Asian values   civilisation   West   East  
prawa człowieka   azjatyckie wartości   cywilizacja   Zachód   Wschód

Abstract:

The article refers to theoretical and practical dimension of discrepancies between the Westernand Eastern approaches to the human rights. Although the human rights, codified by the UN are meant tobe universal, they are not identically interpreted. North America and Europe underline other aspects thanthe Russian Federation and East Asia along with the rest of the former “Third World” states. This causesmutual criticism from people who belong to those differing regions of the World. The paper describes thatcriticism, its roots, the most important differences between those visions and also the ways to overcomethem. The author notices that the shape of those ways also depends on the culture which the advocates ofnew ideas belong to  

Artykuł dotyczy teoretycznego i praktycznego wymiaru niezgodności między zachodnią i wschodnią filozofią praw człowieka. Choć prawa człowieka kodyfikowane przez ONZ w zamierzeniu są prawami powszechnymi, nie są interpretowane jednakowo. Ameryka Północna i Europa przykładają wagę do innych kategorii co Federacja Rosyjska, a także Azja Wschodnia i inne kraje dawnego „Trzeciego Świata”. Jest to także powodem wzajemnej krytyki przez przedstawicieli tych różniących się od siebie regionów świata. Artykuł opisuje tę krytykę, jej genezę, najważniejsze różnice między wizjami praw, a także sposoby przezwyciężenia podziałów, stwierdzając, że również kształt tych ostatnich zależny jest od kultury, którą się reprezentuje

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Sobieska, Agnieszka. Red.   Jelonek, Barbara. Red.

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128447   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-14-7

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2017, 17

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

314

Number of object content views in PDF format

317

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101484

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information