Object

Title: Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law

Alternative title:

Pozaterytorialne stosowanie traktatów praw człowieka a represja uniwersalna w międzynarodowym prawie karnym

Creator:

Mielniczek, Paweł

Subject and Keywords:

human rights   criminal law   extraterritorial application   human rights treaties  
prawa człowieka   międzynarodowe prawo karne   represje uniwersalne   pozaterytorialne stosowanie   traktaty praw człowieka

Abstract:

Jaka jest relacja między pozaterytorialnym stosowaniem traktatów praw człowieka a represją uniwersalną w międzynarodowym prawie karnym? Z jednej strony efektywne wdrożenie niektórych norm traktatowych ustanawiających poszczególne prawa człowieka wymaga wydania i egzekucji konkretnych przepisów prawa karnego na poziomie krajowym. Z drugiej strony międzynarodowe prawo karne stanowi oddzielny reżim, rządzący się innymi zasadami. Jednym z aspektów, który łączy te dwie płaszczyzny jest ich pozaterytorialne stosowanie. Jaka jest zatem relacja między represją uniwersalną i pozaterytorialnym stosowaniem traktatów praw człowieka? Czy reżimy te są komplementarne? Czy prawo praw człowieka zawsze podąża za działaniami państwa mającymi na celu realizację represji uniwersalnej? Niniejszy artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Zaczyna się od analizy podobieństw i różnic między tymi dwoma reżimami, a następnie przechodzi do dyskusji na temat ich bezpośredniej relacji. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy każdy z nich może tak naprawdę istnieć bez zastosowania drugiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116855   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.105.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3725. Przegląd Prawa i Administracji 2016, 105, s. 109-117

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 27, 2020

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

21

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127232

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information