Object

Title: Political conditionality of human rights issues in the bilateral treaties on friendly and good neighborly cooperation between the Republic of Poland and Belarus, Russia and Ukraine ; Kwestie praw człowieka w traktatach dwustronnych o dobrosąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Białorusią, Rosją i Ukrainą. Uwarunkowania polityczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Political conditionality of human rights issues in the bilateral treaties on friendly and good neighborly cooperation between the Republic of Poland and Belarus, Russia and Ukraine  
Kwestie praw człowieka w traktatach dwustronnych o dobrosąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Białorusią, Rosją i Ukrainą. Uwarunkowania polityczne

Creator:

Leszczenko, Larysa

Subject and Keywords:

Rosja   Polska   uwarunkowania polityczne   Ukraina   prawa człowieka   traktaty bilateralne   Białoruś

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The paper draws attention to the issues of human rights and freedoms as present in the content of the bilateral agreements concluded between Poland and its eastern neighbors. It pre-sents the analysis of the current political situation and the involvement of Poland and former Soviet countries in international processes during the early 1990s and discusses the influence of internal and external factors on the development of national human rights protection systems in the first years of the independence of Poland, Belarus, Russia and Ukraine. The content of bi-lateral agreements reflected the real political situation as well as the problems in the field of hu-man rights protection in the countries of the region. The absence of any monitoring mechanisms both in bilateral agreements and in international treaties referred to by the signatories of the for-mer agreements entails certain risks in the relations between Poland and its eastern neighbors. The loss of trust toward Russia due to its aggression against neighboring states forces the coun-tries in the region to strengthen their own military potential, as there is little reliance on the po-tency of bilateral agreements.  

W artykule została zwrócona uwaga na kwestie praw i wolności człowieka, jakie są obecne w treści umów dwustronnych między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Zaprezentowana analiza dotyczy tak obecnej sytuacji politycznej, jak i zmian systemowych zachodzących w Polsce i w krajach byłego Związku Radzieckiego na początku 90-tych. W artykule wskazano na wpływ czynników tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych na rozwój krajowych systemów ochrony praw człowieka w pierwszych latach niepodległości Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Treść umów dwustronnych odzwierciedlała rzeczywistą sytuację polityczną, jak również problemy w dziedzinie ochrony praw człowieka w krajach regionu. Brak jakichkolwiek mechanizmów monitorowania praw człowieka, zarówno w umowach dwustronnych oraz w traktatach międzynarodowych, podpisanych przez ich sygnatariuszy, pociąga za sobą pewne zagrożenia w stosunkach między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Utracone na wiele lat zaufanie wobec Rosji jako państwa, które złamało zasady dobrosąsiedztwa, spowodowało, że państwa zaczynają poszukiwać gwarancji swojego bezpieczeństwa nie w mocy traktatów, lecz w potędze militarnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79254   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Larysa Leszczenko

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

278

Number of object content views in PDF format

349

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82881

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information