Object

Title: Ochrona praw dziecka na tle Konstytucji RP z 1997 roku — ramy normatywne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona praw dziecka na tle Konstytucji RP z 1997 roku — ramy normatywne

Alternative title:

Protection of rights of the child in light of Polish Constitution of 1997 — normative frames

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

human rights   welfare of a child   protection of rights   protection of human rights  
prawa człowieka   dobro dziecka   ochrona praw   ochrona praw człowieka

Abstract:

Protection of rights of the child has gained a very strong legal foundation, constituted by international as well as national law. The provisions of Constitution granted the formal legal basis to the protection of rights of the child, and they also introduced the legal duties of public authorities to respects these provisions, as well as to observe the norms of international law which are concerned with the protection of the child and family. It is correct to say that contemporarily the protection of rights of the child specifi cally and visibly aff ects the functioning of the whole legal system the main assumption of which is the obligation to take into account “the good of the child” in the process of creation and application of law.  

Ochrona praw dziecka zyskuje niezwykle mocną podstawę normatywną — tworzą ją nie tylko normy prawa międzynarodowego, ale i krajowego. Regulacje Konstytucji nadały ochronie praw dziecka nie tylko formalnie rangę konstytucyjną, ale także wprowadziły obowiązki organów władzy publicznej do przestrzegania tych norm konstytucyjnych, jak również norm prawa międzynarodowego odnoszących się do ochrony praw dziecka i rodziny. Można więc uznać, że współcześnie ochrona praw dziecka wywiera konkretny i widoczny wpływ na funkcjonowanie całości systemu prawa, którego głównym założeniem jest nakaz uwzględniania w procesie stanowienia i stosowania prawa „dobra dziecka”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136197   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

71

Number of object content views in PDF format

73

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145990

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information