Object

Title: Human dignity and right of disposal of own life – philosophical and legal aspects ; Godność człowieka a prawo do dysponowania własnym życiem – aspekty filozoficzno-prawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Human dignity and right of disposal of own life – philosophical and legal aspects  
Godność człowieka a prawo do dysponowania własnym życiem – aspekty filozoficzno-prawne

Creator:

Niemiec, Ewa

Subject and Keywords:

right to live   dignity   human rights   life protection   freedom of will   right to die  
prawo do życia   godność   prawa człowieka   prawo do śmierci   ochrona życia   autonomia woli

Description:

Concept of human dignity, as the foundation and starting point of human rights, is a vague term. On the one hand it provides – necessary in this situation – power to determine, but also renders the meaning of those rights dependent on an adopted conception. This problem is not only theoretical, but it affects particular decisions in real cases. It shows already in the case of unquestionably fundamental human right, as a right to life and its protection and boundaries between this protection and freedom of will. This article will present a comparison between three main ideas of human dignity, which can lead to distinct conclusions on that score: personalistic conception presented by the Catholic Church, liberal conception of Immanuel Kant and postmodern vision of human dignity.  

Stanowiące podstawę i punkt wyjścia praw człowieka pojęcie ludzkiej godności jest terminem nieostrym. Z jednej strony zapewnia to niezbędny luz decyzyjny, lecz z drugiej uzależnia pojmowanie tych praw od przyjętej koncepcji. Problem ten nie ma jedynie charakteru teoretycznego, ale wpływa na ostateczny kształt rozwiązań konkretnych ludzkich problemów. Widać to już w przypadku bezsprzecznie podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia i jego ochrony, oraz jego granic w momencie ścierania się go z autonomią ludzkiej woli. Artykuł prezentuje porównanie trzech podstawowych idei godności, których uznanie mogłoby prowadzić do wyciągnięcia odmiennych wniosków co do zakresu granic ochrony życia: koncepcji personalistycznej prezentowanej przez naukę społeczną Kościoła katolickiego, liberalnej koncepcji Immanuela Kanta oraz postmodernistycznej wizji godności ludzkiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89518   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Niemiec

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

1 220

Number of object content views in PDF format

1555

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95057

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information