Object

Title: Postulat zmiany społecznej jako narzędzie marketingowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postulat zmiany społecznej jako narzędzie marketingowe

Creator:

Haławin, Arkadiusz

Subject and Keywords:

marketing   advertising   social changes   communication  
reklama   zmiana społeczna   marketing   komunikacja

Abstract:

The article discusses the issue of communicating various types of social changes in advertising. Examples of several commercial advertising have been analyzed to show and explain what social changes are postulated in advertisings and why large brands decide on it. The article has a reviewing character. It is based on the case studies of three advertising campaigns, which are preceded by a theoretical part focusing on the operationalization of the concepts of social change, advertising, and embedding the topic in the theory of social systems and communication. The article is not strictly empirical, it has a more exemplifying character, as it is based on a large number of advertisements. There is an attempt to forecast the direction of change in contemporary advertising. In the future, advertising, not only social, but also commercial, can be used more often to communicate and shape attitudes or values. For commercial brands, it can be a way to validate their market activities and to increase consumer confidence. On the one hand, the described examples can be treated as instrumental, commercial activities, but, on the other hand, as a medium of social change, such as equality of women in the Middle East, or a change in the ideal of the female body in the Western culture.  

Artykuł porusza kwestię komunikowania w reklamie różnego typu zmian społecznych. Poddano analizie przykłady komercyjnych kampanii reklamowych w celu pokazania i wyjaśnienia, jakie zmiany społeczne są postulowane w reklamach i dlaczego marki się na to decydują. Tekst ma charakter przeglądowy. Bazuje na studiach trzech kampanii reklamowych. Poprzedza je część zawierająca operacjonalizację pojęć zmiany społecznej i reklamy oraz osadzenie tematu w teorii systemów społecznych i komunikacji. Artykuł nie ma ścisłej podstawy metodologicznej, gdyż bazuje na materiale obejmującym niewielką liczbę reklam. Jest on próbą prognozowania kierunku zmian we współczesnej reklamie. W przyszłości reklama, nie tylko społeczna, lecz także komercyjna, może częściej służyć do komunikowania i kształtowania postaw oraz wartości. Dla marek może to być sposób na uwiarygodnienie ich działalności rynkowej i zdobycie zaufania konsumentów. Opisane przykłady mogą być z jednej strony potraktowane jako instrumentalne, komercyjne strategie, z drugiej strony jako nośnik takich zmian społecznych jak równouprawnienie kobiet w krajach Bliskiego Wschodu lub zmiana ideału kobiecego ciała w kulturze Zachodu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94091   ISSN 2657-3679

DOI:

doi:10.34616/fs.18.1.236.248

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Arkadiusz Haławin

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

725

Number of object content views in PDF format

169

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101300

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information