Object

Title: Pseudonimizacja jako nowy środek zabezpieczenia danych osobowych w świetle zmian prawnych w UE – wybrane aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pseudonimizacja jako nowy środek zabezpieczenia danych osobowych w świetle zmian prawnych w UE – wybrane aspekty

Alternative title:

Pseudonymization as a new means of securing personal data in the light of EU legal changes – selected aspects

Creator:

Niedźwiecki, Mateusz

Subject and Keywords:

pseudonymization   personal data protection   regulation   amendment   GDPR  
pseudonimizacja   ochrona danych osobowych   rozporządzenie   nowelizacja   RODO

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The article is about question of pseudonymization which is a way of protecting personal data. It means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person. This concept appears for the first time in the new EU regulation of 2016. The article presents main changes related to new regulation, describes the process of pseudonymization as well as selected methods of its use. It also presentes disadvantages that may be associated with this technique. The author also refers to the practical aspect citing the results of a study commissioned by Dell in 2016 on the new regulation  

W niniejszym artykule zajęto się kwestią pseudonimizacji, która stanowi sposób zabezpieczenia danych osobowych. Oznacza przetworzenie danych osobowych, w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pojęcie to pojawia się po raz pierwszy w nowym rozporządzeniu unijnym z 2016 roku. W artykule przedstawiono główne zmiany związane z nową regulacją, opisano proces pseudonimizacji jak i wybrane metody jej stosowania. Zaprezentowano także wady, które mogą się wiązać z tą techniką. Autor odnosi się również do aspektu praktycznego przytaczając wyniki badania prowadzonego na zlecenie firmy Dell w 2016 roku dotyczącego nowego rozporządzenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93980   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

716

Number of object content views in PDF format

994

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100532

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information