Object

Title: Ochrona danych osobowych a Internet rzeczy, profilowanie i repersonalizacja danych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona danych osobowych a Internet rzeczy, profilowanie i repersonalizacja danych

Alternative title:

Personal data protection and the Internet of Things, profiling and re-personalization of data

Creator:

Leja, Paulina

Subject and Keywords:

Internet of Things   re-personalization of data   Regulation (EU) 2016/679   General Data Protection Regulation   new technologies   anonymization of data  
Internet rzeczy   repersonalizacja danych   rozporządzenie o ochronie danych osobowych   nowe technologie   personalizacja danych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the article is describing the Internet of Things and re-personalization of data with effects and threats which they may cause in the context of protection of the data. The author of the article compares them to the regulation included in the Regulation 2016/679 of 27 April 2016 of the European Parliament and the Council of the European Union on the protection of legal persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).  

Celem niniejszego opracowania jest opis Internetu rzeczy oraz repersonalizacji danych, a także skutków i zagrożeń, jakie ze sobą niosą w kontekście ochrony danych osobowych. Autorka odnosi przedstawiane kwestie do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124396   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 3 s. 10-17

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Apr 29, 2021

Number of object content hits:

404

Number of object content views in PDF format

415

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134772

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information