Object

Title: Prawo dostępu do danych a prawo przenoszalności – porównanie celu regulacji, zakresu i przesłanek stosowania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo dostępu do danych a prawo przenoszalności – porównanie celu regulacji, zakresu i przesłanek stosowania

Alternative title:

Right to data access and right of portability – comparing aim of regulation, scope and premises of applying

Creator:

Syska, Katarzyna

Subject and Keywords:

personal data   protection of personal data   General Data Protection Regulation   right to access   right to transfer data  
dane osobowe   ochrona danych osobowych   ogólne rozporządzenie o ochronie danych   prawo dostępu   prawo do przenoszenia danych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the present article is to determine the differences between the right to personal data access and the right of personal data portability based on the Regulation 2016/679 of 27 April 2016 of the European Parliament and the Council of the European Union on the protection of legal persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Firstly, the author presents the aim of the regulation of the right to data access and the right of data portability. Next, there is a comparative analysis regarding premises of applying each of these rights, limitation of applying them, scope of transferred data based on each right, form of transferring data, and also obligations of an administrator in case of making a request to use the right to data access or the right to data portability. Moreover, the article points to practical problems which may occur while replying to requests of people whose data concern using the abovementioned rights.  

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie różnic między prawem dostępu do danych osobowych a prawem do przenoszenia danych osobowych na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W pierwszej kolejności przedstawiony będzie cel regulacji prawa dostępu do danych oraz prawa przenoszalności danych. W dalszej części zawarta jest analiza porównawcza dotycząca przesłanek stosowania każdego z praw, ograniczeń ich stosowania, zakresu danych przekazywanych na podstawie każdego z praw, formatu przekazywania danych, a także zakresu obowiązków administratora w przypadku zgłoszenia żądania skorzystania z prawa dostępu lub prawa do przenoszenia danych. Ponadto w tekście wskazuje się na praktyczne problemy, które mogą się pojawić przy odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą, co do skorzystania z tych praw.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124395   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 3 s. 4-9

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Apr 29, 2021

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

61

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134771

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information