Object

Title: Funkcjonowanie aplikacji mobilnych pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w świetle wybranych norm prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Funkcjonowanie aplikacji mobilnych pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w świetle wybranych norm prawnych

Alternative title:

Functioning of mobile applications helping in the fight against the COVID-19 pandemic in the light of selected legal standards

Group publication title:

Ekonomia – Wroclaw Economic Review. 2021, 27/3

Creator:

Szalonka, Adrianna

ORCID:

0000-0002-0329-0926

Subject and Keywords:

mobile applications   personal data protection  
aplikacje mobilne   ochrona danych osobowych

Description:

Od 2013: Ekonomia – Wroclaw Economic Review

Abstract:

The purpose of this article is to review the legal sources that underpin the implementation of mobile health applications in an ongoing global pandemic. The study formulates a research hypothesis — legal sources guarantee the security of personal data protection in the functioning and use of the application. On the basis of the conducted review, it can be concluded that the sources of EU and Polish law guarantee the security and protection of data for obligatory and non-obligatory users. The collected data may not be processed for commercial purposes and should not be processed forthe surveillance of citizens.  

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu źródeł prawnych, które stanowią podstawę do wdrożenia zdrowotnych aplikacji mobilnych podczas trwającej na świecie pandemii. W pracy sformułowano hipotezę badawczą — normy prawne gwarantują bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w funkcjonowaniu i korzystaniu z aplikacji. Na podstawie dokonanego przeglądu można stwierdzić, że normy prawa unijnego oraz polskiego gwarantują bezpieczeństwo i ochronę danych korzystających obligatoryjnie i nieobligatoryjnie. Gromadzone dane nie mogą być przetwarzane w celach komercyjnych i nie powinny być przetwarzane do nadzoru obywateli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136900   ISSN 0239-6661   ISSN 2658-1310

DOI:

10.19195/2658-1310.27.3.5

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, No 4081

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Mar 24, 2023

In our library since:

Mar 24, 2023

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146578

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information