Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pseudonimizacja jako nowy środek zabezpieczenia danych osobowych w świetle zmian prawnych w UE – wybrane aspekty

Alternative title:

Pseudonymization as a new means of securing personal data in the light of EU legal changes – selected aspects

Creator:

Niedźwiecki, Mateusz

Subject and Keywords:

pseudonimizacja ; ochrona danych osobowych ; rozporządzenie ; nowelizacja ; RODO

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W niniejszym artykule zajęto się kwestią pseudonimizacji, która stanowi sposób zabezpieczenia danych osobowych. Oznacza przetworzenie danych osobowych, w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pojęcie to pojawia się po raz pierwszy w nowym rozporządzeniu unijnym z 2016 roku. W artykule przedstawiono główne zmiany związane z nową regulacją, opisano proces pseudonimizacji jak i wybrane metody jej stosowania. Zaprezentowano także wady, które mogą się wiązać z tą techniką. Autor odnosi się również do aspektu praktycznego przytaczając wyniki badania prowadzonego na zlecenie firmy Dell w 2016 roku dotyczącego nowego rozporządzenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdjm