Object

Title: Pozycja prawna i społeczna she-male w Indiach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozycja prawna i społeczna she-male w Indiach

Alternative title:

The legal and social position of she-male in India

Creator:

Kuźnicka, Dominika

Subject and Keywords:

India   human rights   discrimination   shemale   transgenderism   hirjas  
Indie   prawa człowieka   dyskryminacja   transseksualiści   trzecia płeć

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

According to the definition in the English Oxford Living Dictionary, the term ‚shemale’ means a passive male homosexual or hermaphrodite. In India, transgender people are legally recognized third sex. At the same time, on the one hand their social position is very high – they are respected, they take part in the most important rituals in India, and the rest of India are often afraid of them, because their unusual behavior can bring disgrace to the family. On the other hand, it is a socially excluded group, often deprived of the right to health care or the right to education. This article is designed to bring the Polish reader closer to the legal regulations regarding transgender people in India and their social position. In addition, the actual observance of the rights of these persons will also be examined and the most up-to-date reports of independent organizations protecting human rights in this area will be discussed  

Zgodnie z definicją zawartą w English Oxford Living Dictionary pojęcie she-male oznacza pasywną męską osobę homoseksualną bądź hermafrodytę. W Indiach osoby transpłciowe są prawnie rozpoznawaną trzecią płcią. Jednocześnie z jednej strony ich pozycja społeczna jest bardzo wysoka – obdarzani są szacunkiem, biorą udział w najważniejszych w życiu Indusów rytuałach, a pozostali mieszkańcy Indii często się ich obawiają, ponieważ ich niecodzienne zachowanie może przynieść hańbie rodzinie. Z drugiej strony jest to grupa wykluczona społecznie, często faktycznie pozbawiona prawa do opieki zdrowotnej czy prawa do edukacji. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć polskiemu czytelnikowi regulacje prawne dotyczące osób transpłciowych w Indiach oraz ich pozycję społeczną. Ponadto, zbadane zostanie również faktyczne przestrzeganie praw tych osób oraz omówione zostaną najbardziej aktualne raporty niezależnych organizacji chroniących prawa człowieka w tym zakresie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93960   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

398

Number of object content views in PDF format

466

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99389

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Pozycja prawna i społeczna she-male w Indiach Dec 22, 2022

This page uses 'cookies'. More information