Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozycja prawna i społeczna she-male w Indiach

Creator:

Kuźnicka, Dominika

Subject and Keywords:

Indie   prawa człowieka   dyskryminacja   transseksualiści   trzecia płeć

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Zgodnie z definicją zawartą w English Oxford Living Dictionary pojęcie she-male oznacza pasywną męską osobę homoseksualną bądź hermafrodytę. W Indiach osoby transpłciowe są prawnie rozpoznawaną trzecią płcią. Jednocześnie z jednej strony ich pozycja społeczna jest bardzo wysoka – obdarzani są szacunkiem, biorą udział w najważniejszych w życiu Indusów rytuałach, a pozostali mieszkańcy Indii często się ich obawiają, ponieważ ich niecodzienne zachowanie może przynieść hańbie rodzinie. Z drugiej strony jest to grupa wykluczona społecznie, często faktycznie pozbawiona prawa do opieki zdrowotnej czy prawa do edukacji. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć polskiemu czytelnikowi regulacje prawne dotyczące osób transpłciowych w Indiach oraz ich pozycję społeczną. Ponadto, zbadane zostanie również faktyczne przestrzeganie praw tych osób oraz omówione zostaną najbardziej aktualne raporty niezależnych organizacji chroniących prawa człowieka w tym zakresie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm