Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaburzenia osobowości u studentów a retrospektywna ocena postaw rodziców

Creator:

Ochojska, Danuta   Pasternak, Jacek

Subject and Keywords:

zaburzenia osobowości   determinanty zaburzeń osobowości   postawy rodzicielskie   retrospektywna ocena postaw rodziców   studenci

Abstract:

Przedmiotem badań prowadzonych przez autorów była ocena zależności między zaburzeniami osobowości badanych studentów a retrospektywną oceną postaw rodziców. Celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki związek istnieje pomiędzy zaburzeniami osobowości studentów a retrospektywną oceną postaw matek i ojców? Badania prowadzone były wśród 450 studentów różnych kierunków studiów rzeszowskich uczelni, którzy odpowiadali na pytania kwestionariusza badającego zaburzenia osobowości oraz retrospektywnie oceniali postawy swoich rodziców. W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze: własną adaptację Kwestionariusza Osobowości uzupełniającego Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID II M.B. First, M. Gibbon, R.L. Spitzer i J.B., W. Benjamin w oprac. B. Zawadzkiego, A. Popiel i E. Pragłowskiej oraz Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc) M. Plopy. W przypadku zaburzeń osobowości występujących u mężczyzn istotne znaczenie miały postawy ojców, studenci sygnalizowali zwłaszcza ich niekonsekwentne zachowania. W grupie badanych kobiet, stwierdzono istotne zależności w odniesieniu do spostrzeganych postaw zarówno matek, jak i ojców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.191.211

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Ochojska   Copyright by Jacek Pasternak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.