Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo ustrojowe Izraela w ujęciu historycznym

Creator:

Hic, Piotr

Subject and Keywords:

prawo ustrojowe   prawo konstytucyjne   Izrael   konstytucja   religia

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Autor zdecydował się na przedstawienie historii prawa ustrojowego Izraela na podstawie dwóch okresów. Pierwszym z nich jest starożytność, obejmująca początki istnienia ludu Izraela oraz budowy ich państwowości. Drugim okresem są czasy najnowsze, których centralnym punktem jest powstanie państwa Izrael w roku 1947. Przedstawiając te dwa okresy, autor spróbował wykazać podobieństwa i odpowiedzieć na pytanie, czy tradycja żydowska obejmuje także kwestie państwowe. Okres blisko 2000 lat, w którym naród żydowski istniał bez swojego państwa, wpłynął także na postrzeganie przez Żydów prawa konstytucyjnego. Koncepcje pochodzące z innych krajów również miały wpływ na powstanie żydowskiej państwowości, co zostało zaznaczone w tekście.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.83.94

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Hic

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK