Object

Title: Constitutional law in Israel in historical terms ; Prawo ustrojowe Izraela w ujęciu historycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Constitutional law in Israel in historical terms  
Prawo ustrojowe Izraela w ujęciu historycznym

Creator:

Hic, Piotr

Subject and Keywords:

constitutional law   Israel   constitution   religion  
prawo ustrojowe   prawo konstytucyjne   Izrael   konstytucja   religia

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The author undertook to represent the history of the constitutional law of Izrael on the basis of two periods of time. First of them is the antiquity, comprising the origins of existence of the people of Israel and the beginnings of construction of their statehood. The second period includes the present, whose central point is the rising of the state of Israel in 1947. Presenting these two periods of time, the author aims to show similarities between them and answer the question,, whether the Jewish tradition holds also national issues. The period of about 2000 years, when the Jewish nation existed without his own state, has also affected the perception of constitutional law by the Jews. The concepts which come from other states had an effect on creation of the Jewish statehood, which is emphasised in the text.  

Autor zdecydował się na przedstawienie historii prawa ustrojowego Izraela na podstawie dwóch okresów. Pierwszym z nich jest starożytność, obejmująca początki istnienia ludu Izraela oraz budowy ich państwowości. Drugim okresem są czasy najnowsze, których centralnym punktem jest powstanie państwa Izrael w roku 1947. Przedstawiając te dwa okresy, autor spróbował wykazać podobieństwa i odpowiedzieć na pytanie, czy tradycja żydowska obejmuje także kwestie państwowe. Okres blisko 2000 lat, w którym naród żydowski istniał bez swojego państwa, wpłynął także na postrzeganie przez Żydów prawa konstytucyjnego. Koncepcje pochodzące z innych krajów również miały wpływ na powstanie żydowskiej państwowości, co zostało zaznaczone w tekście.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92826   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.83.94

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Hic

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

1 622

Number of object content views in PDF format

1925

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95941

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prawo ustrojowe Izraela w ujęciu historycznym Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information