Object

Title: Konsultacje społeczne jako instrument korporacjonizmu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konsultacje społeczne jako instrument korporacjonizmu

Creator:

Kuczma, Paweł

Subject and Keywords:

public consultations   corporationism   law making   lobbying  
lobbing   korporacjonizm   tworzenie prawa   konsultacje społeczne

Abstract:

The subject of the article is to present models of involving citizens in the decision-making process. The paper presents the main assumptions of the corporate model, which assumes the inclusion of certain interest groups in the process of shaping the state policy. Therefore, the solutions applicable in France, Italy, the Netherlands, Germany and Austria are presented. The article shown specifics of the British model. The next part presents the pluralistic model, which is characterized by low institutionalization (USA). Against this background, the characteristics of the Polish model of social consultations were made.  

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie modeli włączania obywateli w proces decyzyjny. W pracy przedstawiono główne założenia modelu korporacyjnego, który zakłada włączenie pewnych grup interesu w proces kształtowania polityki państwa. W związku z tym przedstawiono rozwiązania obowiązujące we Francji, Włoszech, Holandii, Niemczech i Austrii. Ukazano także specyfikę modelu brytyjskiego. W kolejnej części został przedstawiony model pluralistyczny, który charakteryzuje się niską instytucjonalizacją (Stany Zjednoczone). Na tym tle dokonano charakterystyki polskiego modelu konsultacji społecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89853   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Kuczma

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

185

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95751

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information