Object

Title: Instytucje wzmacniające korporacyjny charakter gminy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucje wzmacniające korporacyjny charakter gminy

Alternative title:

Institutions Strengthening the Corporate Character of the Commune

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Kotulski, Mariusz

ORCID:

0000-0002-4957-2363

Subject and Keywords:

corporation   commune   local government   elections   referendum   public consultation   participatory budget   resolution initiative   auxiliary units of the commune  
korporacja   gmina   samorząd   wybory   referendum   konsultacje społeczne   budżet partycypacyjny   inicjatywa uchwałodawcza   jednostki pomocnicze gminy

Abstract:

Legal institutions enable the residents of the commune — members of the self-government community — to actively participate in exercising power, control it, as well as co-decide about part of the budget. They increase the sense of participation and shared responsibility for the decisions made by the members of the corporation. The corporate approach to the commune creates empowerment of this self-government community in legal, sociological, and axiological terms.  

Instytucje prawne umożliwiają mieszkańcom gminy — członkom wspólnoty samorządowej — aktywny udział w sprawowaniu władzy, kontrolowanie jej, a także współdecydowanie o części budżetu. Zwiększają poczucie partycypacji i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane przez członków korporacji. Korporacyjne podejście do gminy tworzy upodmiotowienie tej samorządowej wspólnoty pod względem prawnym, socjologicznym i aksjologicznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136365   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.18

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

14

Number of object content views in PDF format

18

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146158

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information