Object

Title: Fakultatywne referendum zatwierdzające w procesie zmiany konstytucji w państwach europejskich. Forma partycypacji obywatelskiej czy instytucja fasadowa?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fakultatywne referendum zatwierdzające w procesie zmiany konstytucji w państwach europejskich. Forma partycypacji obywatelskiej czy instytucja fasadowa?

Creator:

Grabowski, Radosław

Subject and Keywords:

obligatory referendum   contemporary European countries   constitutional referendum   Poland  
Polska   referendum konstytucyjne   referendum obligatoryjne   współczesne państwa europejskie

Abstract:

The institution of the constitutional referendum corresponds to the fundamental demands of the concept of the supremacy of the people. Numerous constitutions of modern European countries have introduced an obligatory referendum approving the change of the constitution. An atypical solution is the introduction of a referendum in the optional option to the analyzed procedure. This solution has been applied in Poland, but the possibility of holding a referendum has been dependent on a number of additional conditions. The result of the comparative analysis of the provisions of contemporary European states and Polish regulations is the question whether the introduction of a referendum change procedure in Poland results from the real attachment of the constitutional authors to the idea of civic participation, or aimed at creating a façade institution or serving other purposes.  

Instytucja referendum konstytucyjnego odpowiada fundamentalnym postulatom koncepcji zwierzchnictwa ludu. Liczne konstytucje współczesnych państw europejskich wprowadziły obligatoryjne referendum zatwierdzające zmianę konstytucji. Rozwiązaniem nietypowym jest wprowadzenie do analizowanej procedury referendum w wariancie fakultatywnym. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w Polsce, przy czym możliwość przeprowadzenia referendum zostało uzależnione od szeregu dodatkowych warunków. Rezultatem analizy porównawczej przepisów współczesnych państwach europejskich oraz regulacji polskich jest pytanie, czy wprowadzenie do procedury zmiany konstytucji w Polsce instytucji referendum wynika z autentycznego przywiązania ustrojodawcy do idei partycypacji obywatelskiej, czy miało na celu stworzenie instytucji fasadowej, lub służącej innym celom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89870   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Radosław Grabowski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

762

Number of object content views in PDF format

953

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95768

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information