Object

Title: Racjonalny system wymiaru kary łącznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Racjonalny system wymiaru kary łącznej

Alternative title:

Rational system of inflicting aggregate penalty

Creator:

Leżak, Kazimierz

ORCID:

0000-0003-0038-0245

Subject and Keywords:

aggregate penalty   aggregate sentence   model of rational law-making  
kara łączna   wyrok łączny   model racjonalnego tworzenia prawa

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The aim of the article is to answer the question whether the mixed system of aggregate penalty adopted by the Polish legislator in its current form can be considered rational. Firstly, the basic assumptions of the model of rational law creation developed in the theory of law were presented. Secondly, the basic assumptions of the aggregate penalty in Polish criminal law were discussed, as well as the aggregate penalty system and its consequences at the level of statutory regulation regarding the aggregate penalty. When considering whether the system of imposing an aggregate penalty is rational, the expectations regarding rational lawmaking were confronted with the statutory limits of the imposition of an aggregate penalty, in particular with the possibility of inflicting in an aggregate sentence an aggregate penalty more severe than the sum of the penalties subject to merger.  

W artykule dokonano analizy modelu wymiaru rzeczonej kary pod kątem jego racjonalnego kształtowania w ramach ustawowej regulacji. Celem opracowania uczyniono odpowiedź na pytanie, czy przyjęty przez polskiego ustawodawcę mieszany system wymiaru kary łącznej w obecnym jego kształcie można uznać za racjonalny. W pierwszej kolejności zaprezentowano wypracowane w teorii prawa podstawowe założenia modelu racjonalnego tworzenia prawa. W dalszej części przedstawiono podstawowe założenia kary łącznej w polskim prawie karnym, system wymiaru kary łącznej oraz jego konsekwencje na płaszczyźnie ustawowej regulacji dotyczącej wymiaru kary łącznej. Rozważając, czy system wymiaru kary łącznej jest racjonalny, skonfrontowano postulaty dotyczące racjonalnego tworzenia prawa z kształtowaniem granic wymiaru kary łącznej, w szczególności z możliwością orzekania w wyroku łącznym kary łącznej surowszej niż suma kar podlegających łączeniu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110333   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.58

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 135-152

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

195

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121012

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Racjonalny system wymiaru kary łącznej Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information